anglicko-česko překlad pro "memoir"

EN

"memoir" český překlad

volume_up
memoir {podstatné jméno}
CS
EN

memoir {podstatné jméno}

volume_up
memoir (také: biography, bio)
memoir (také: memoirs)
I shall commit them to my memoirs and I shall send you a personal copy.
Zapracuji je do svých pamětí a pošlu vám osobní výtisk.
I can tell you that when you come to write your memoirs, you will regret what you have done.
Říkám vám, že až budete psát paměti, budete litovat toho, co jste udělal.

Příklady použití pro "memoir" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd so I decided to write a book, a memoir, about this decade of my life.
A tak jsem se rozhodla napsat knihu, vzpomínky, o této dekádě mého života.
EnglishSo if a novel can be put into six words and a whole memoir can be put into six words, you don't need more than six words for a TEDTalk.
Když můžeme román zkrátit na šest slov, a celé memoáry můžeme zkrátit na šest slov, pro přednášku na TEDu víc než šest slov také nepotřebujete.