anglicko-česko překlad pro "melody"

EN

"melody" český překlad

volume_up
melody {podstatné jméno}
CS
volume_up
melodiousness {podstatné jméno}
volume_up
melodious {příd. jm.}
CS
EN

melody {podstatné jméno}

volume_up
melody (také: tune)
The name "Abegg" -- "Abegg" is actually A-B-E-G-G, and that's the main theme in the melody.
Ten název Abegg -- Abegg je vlastně A-B-E-G-G, a je to v podstatě hlavní melodie.
The melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.
Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou složil v roce 1823.
So for whatever reason, this implant is not successfully stimulating auditory cortices during melody perception.
Z nějakého důvodu tento implantát nestimuluje sluchové centrum dostatečně během vnímání melodie.

Příklady použití pro "melody" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe name "Abegg" -- "Abegg" is actually A-B-E-G-G, and that's the main theme in the melody.
Ten název Abegg -- Abegg je vlastně A-B-E-G-G, a je to v podstatě hlavní melodie.
EnglishSo the sounds that were before distorted and loud, were suddenly a melody.
Takže zvuky které byly dříve rušivé a hlasité se proměnily v melodii.
EnglishThe melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.
Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou složil v roce 1823.
EnglishSo for whatever reason, this implant is not successfully stimulating auditory cortices during melody perception.
Z nějakého důvodu tento implantát nestimuluje sluchové centrum dostatečně během vnímání melodie.
EnglishWhen a child is born, it cries in melody.
Když se narodí dítě, hned pláče harmonicky.
EnglishI ended up creating a melody out of it.
A já jsem potom kolem ní vytvořil melodii.
EnglishThis is Melody Myers from Tennessee.
EnglishAnd without the ability to perceive pitch well, music and melody is a very difficult thing to do -- forget about a harmony and things like that.
A bez schopnosti ji dobře vnímat, hudba a melodie může být velmi obtížná -- zapomeňte na harmonii a podobné věci.
EnglishBut actually if you look at melody, what you find is that there's very little cortical activity in implant users compared with normal hearing controls.
Ale když se podíváte na melodii, zjistíte, že je zde pouze velmi malá mozková aktivita u uživatelů implantátů oproti lidem se zdravým sluchem.
EnglishThere is a moment, President-in-Office, in the famed melody in Smetana's Má Vlast, where cello and bassoon rise in crescendo from lugubrious depths to reach a seemingly impossible high note.
Ve slavné melodii ve Smetanově Mé vlasti je okamžik, kdy cella a fagoty v crescendu stupají z ponurých hloubek, aby dosáhly zdánlivě nemožné výšky.

Synonyma (anglicky) pro "melody":

melody
melodiousness
melodious
melodiously
English