anglicko-česko překlad pro "meeting room"

EN

"meeting room" český překlad

volume_up
meeting room {podstatné jméno}
EN

meeting room {podstatné jméno}

volume_up
Mr President, today the PPE Group meeting room was officially named after one of the founding fathers of the European Union: Alcide de Gasperi.
Pane předsedající, dnes byla zasedací místnost skupiny PPE oficiálně pojmenována podle jednoho z otců zakladatelů Evropské unie Alcida de Gasperi.
Our office speakerphones include call conferencing capabilities, giving you a tremendous amount of flexibility in offices where meeting room space is a challenge.
Naše kancelářské hlasové komunikátory lze používat ke konferenčním hovorům, čímž vám dodávají obrovskou flexibilitu v kancelářích, kde se zasedací místnost jen těžko hledá.

Příklady použití pro "meeting room" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Executive Board at work in the meeting room in December 2003
Výkonná rada při jednání v zasedací místnosti v prosinci 2003
EnglishSo they go into a meeting room, they get together, and they talk about stuff that doesn't really matter usually.
Jsou teda v zasedačce, všichni společně, a většinou se probírá něco, na čem nezáleží.
EnglishAt the same time, it was also rejected by the Permanent Representatives Committee which was meeting in the neighbouring room.
Zároveň byl také zamítnut Výborem stálých zástupců, který zasedal ve vedlejším sále.
EnglishThe Executive Board in the meeting room in December 2003
Výkonná rada v zasedací místnosti v prosinci 2003
EnglishMr President, the board in this meeting room shows that today's topic is called innovative financing.
Pane předsedající, na tabuli, která je v tomto jednacím sále, je napsáno, že dnešní materiál se nazývá inovativní financování.
EnglishTumbleweed rolls through the meeting room.
English(PL) Mr President, representatives of the Council and of the Commission, ladies and gentlemen, first of all, let us congratulate ourselves on meeting in this room.
(PL) Pane předsedající, zástupci Rady a Komise, dámy a pánové, pojďme si nejprve blahopřát k setkání v této místnosti.
EnglishMr President, today the PPE Group meeting room was officially named after one of the founding fathers of the European Union: Alcide de Gasperi.
Pane předsedající, dnes byla zasedací místnost skupiny PPE oficiálně pojmenována podle jednoho z otců zakladatelů Evropské unie Alcida de Gasperi.
EnglishOur office speakerphones include call conferencing capabilities, giving you a tremendous amount of flexibility in offices where meeting room space is a challenge.
Naše kancelářské hlasové komunikátory lze používat ke konferenčním hovorům, čímž vám dodávají obrovskou flexibilitu v kancelářích, kde se zasedací místnost jen těžko hledá.

Podobné překlady pro "meeting room" česky

meeting podstatné jméno
room podstatné jméno
locker room podstatné jméno
Czech
library reading room
coffee room podstatné jméno
reading room podstatné jméno
dining room podstatné jméno
front room podstatné jméno
filing room podstatné jméno
lecture room podstatné jméno