anglicko-česko překlad pro "medical supplies"

EN

"medical supplies" český překlad

volume_up
medical supplies {podstatné jméno}
EN

medical supplies {podstatné jméno}

volume_up
medical supplies
volume_up
zdravotnický materíál {m} (dodávka, zásoby)

Příklady použití pro "medical supplies" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTwo hundred and fifty thousand people are being held in overcrowded camps with poor drinking water and medical supplies.
V přeplněných táborech s nedostatkem pitné vody a lékařského vybavení je zadržováno dvě stě padesát tisíc obyvatel .
EnglishThese people need simple elementary things such as food, water and medical supplies, and they also need technical assistance.
Tito lidé potřebují jednoduché základní věci, jako jsou dodávky potravin, vody a léků, a potřebují také technickou pomoc.
EnglishMoreover, humanitarian aid - meaning food, medical supplies, a roof over people's heads - must be provided for those forced to flee the war zone.
Kromě toho musí být těm, kteří byli nuceni uprchnout z válečné zóny, poskytnuta humanitární pomoc - to znamená dodávky potravin a léků a zajištění přístřeší.
EnglishThe eastern part of Congo is in need of immediate medical aid and food supplies, as recent events have forced most humanitarian organisations to suspend their activities.
Východní část Konga potřebuje okamžitou lékařskou pomoc a dodávky potravin, protože nedávné události donutily většinu humanitárních organizací přerušit činnost.
EnglishPriorities include medical personnel and other personnel specialised in water, sanitation and hygiene, as well as medical supplies, beds, water purification units and tablets.
Prioritou je zdravotnický personál a další specialisté na vodu, sanitární zařízení a hygienu, stejně tak jako zdravotnické potřeby, postele, jednotky na čištění vody a tablety.

Podobné překlady pro "medical supplies" česky

medical přídavné jméno
supplies podstatné jméno
supplies sloveso
medical doctor podstatné jméno
medical checkup podstatné jméno
water supplies podstatné jméno
office supplies podstatné jméno
medical emergency podstatné jméno
medical practice podstatné jméno
medical check-up
medical procedure podstatné jméno
medical examiner
medical officer podstatné jméno