anglicko-česko překlad pro "mediaeval"

EN

"mediaeval" český překlad

volume_up
mediaeval {příd. jm.}
EN

mediaeval {přídavné jméno}

volume_up
mediaeval (také: medieval)
This mediaeval concept of one law for me and another for you is contrary to our law and the European institutions.
Tento středověký koncept jednoho zákona pro mě a jiného pro tebe je v rozporu s našimi právními předpisy a evropskými institucemi.

Příklady použití pro "mediaeval" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMediaeval methods of execution should be consigned to history.
Středověké způsoby poprav bychom měli zanechat minulosti.
EnglishThis mediaeval concept of one law for me and another for you is contrary to our law and the European institutions.
Tento středověký koncept jednoho zákona pro mě a jiného pro tebe je v rozporu s našimi právními předpisy a evropskými institucemi.
EnglishThe capital, Tallinn, is one of the best-preserved mediaeval cities in Europe, and tourism accounts for 15% of Estonian GDP.
Hlavní město Tallinn je jedno z nejzachovalejších středověkých měst Evropy a cestovní ruch se na HDP Estonska podílí 15 %.
EnglishIn fact, we will end up having to react as these arbitrary mediaeval tyrants must abide by the law and the ordinary procedural guarantees of our Europe.
Vlastně nám nezbyde nic jiného než reagovat, neboť tito despotičtí středověcí tyrani musí ctít zákon a běžné procesní záruky naší Evropy.
EnglishThe judgements of the European Court of Justice are political and deeply reactionary: big business groups impose mediaeval terms of employment to increase their profits.
Rozsudky Evropského soudního dvora jsou politické a výrazně zpátečnické - velké obchodní skupiny praktikují středověké podmínky zaměstnávání, aby zvýšily své zisky.
EnglishWe must therefore not hesitate to provide help to people in these countries in abolishing such mediaeval punishments and customs, if we can do so by means of diplomacy or in other ways.
Proto můžeme-li prostřednictvím diplomacie či jiných způsobů pomáhat lidem v těchto zemích zbavit se středověkých trestů a praktik, neváhejme a pomáhejme!

Synonyma (anglicky) pro "mediaeval":

mediaeval