anglicko-česko překlad pro "med"

EN

"med" český překlad

volume_up
med {podstatné jméno}
CS

"med" anglický překlad

EN
EN
EN
EN

med {podstatné jméno}

volume_up
1. medicína
CS

med {mužský rod }

volume_up
volume_up
honey {podstatné jméno}
Med je sladký, protože ho máme rádi, a ne že "máme rádi med, protože je sladký."
Honey is sweet because we like it, not "we like it because honey is sweet."
Na dovážený med se musí vztahovat stejné kvalitativní normy jako na med vyráběný v Evropě.
The same quality standards must apply to imported honey as to the honey produced in Europe.
Vletí do úlu, najde prázdný prostor na med a vyzvrací se, a to je med.
And she'll come into the hive, find an empty honey pot and throw up, and that's honey.

Příklady použití pro "med" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt proposes that we support such harmful projects as Desertec and Invest in Med.
Navrhuje, abychom podporovali zhoubné projekty typu Desertec a Invest ve Med.
EnglishLadies and gentlemen, today and yesterday, the EuroMedScola completed its programme here in Strasbourg.
Dámy a pánové, EuroMedScola zde ve Štrasburku dokončila včera a dnes svůj program.
EnglishAnd that was the message that I absorbed when I was in med school.
A to bylo poselství, které jsem si odnesl z lékařské fakulty..
EnglishWe would like to see strengthening of institutions and processes such as the Barcelona process and Euro-Med.
Rádi bychom docílili posílení institucí a procesů, jako je barcelonský proces a Euro-Med.
EnglishThere are currently over 140 med-tech companies in Ireland, which accommodate 26 000 jobs.
V Irsku je nyní přes 140 společností zaměřených na medicínské technologie, které poskytují 26 000 pracovních míst.
EnglishMoreover, I should like to point out that Italy has already launched 'Blue MED' with Cyprus, Greece and Malta.
Navíc bych chtěl podotknout, že Itálie již zahájila spolu s Kyprem, Řeckem a Maltou projekt "Blue MED".
EnglishIndeed, I will have the opportunity to address the Euro-Med Parliamentary Assembly in Athens later this week.
A já budu mít na konci týdne příležitost promluvit k Evropsko-středomořskému parlamentnímu shromáždění v Aténách.
EnglishWe scraped like 1,000 studies from PubMed, the biomedical database, and we compiled them and graded them all.
Prošli jsme asi 1000 volně dostupných medicínských studií, bio-zdravotnické databáze, a setřídili a ohodnotili jsme je.
EnglishI would like to finish by calling on the Council to adopt without further delay the Regional Convention on preferential Pan-Euro-Med rules of origin.
Chtěla bych na závěr vyzvat Radu, aby bez dalších průtahů přijala regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu.