anglicko-česko překlad pro "meal"

EN

"meal" český překlad

volume_up
meal {podstatné jméno}
CS
volume_up
meals {mn. č.}
volume_up
bone meal {podstatné jméno}
volume_up
square meal {podstatné jméno}
volume_up
meal ticket {podstatné jméno}
EN

meal {podstatné jméno}

volume_up
If my wife is cooking a meal at home -- which is not often, thankfully.
Když moje žena doma vaří jídlo, což naštěstí není často.
If we spend this money wisely, we will give them one meal every day.
Vynaložíme-li prostředky rozumně, poskytneme jim jedno jídlo každý den.
We were down to almost nothing in terms of a meal a day.
Neměli jsme téměř nic, téměř ani jedno jídlo denně.

Příklady použití pro "meal" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe report supports the use of genetically modified organisms and bone meal.
Zpráva podporuje využití geneticky modifikovaných organismů a kostní moučky.
EnglishThere is nothing better than when a family can eat at least one meal together.
Není nic lepšího, než když rodina může alespoň jednou společně stolovat.
EnglishAnd here you see me enjoying a meal with caterpillars, locusts, bee pupae -- delicacies.
A tady mě vidíte, jak si pochutnávám na housenkách, kobylkách, včelách - delikatesy.
EnglishMeat and bone meal in animal feed has been banned since the BSE crisis.
Přidávání masokostní moučky do krmiva pro zvířata je zakázáno od krize s BSE.
EnglishSo it would be difficult to think of a meal in which bees did not play an important role.
Bylo by tedy těžké najít potravinu, u níž by včely nehrály důležitou roli.
EnglishProduction of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply.
Došlo k prudkému nárůstu výroby řepkové moučky a vedlejších produktů výroby ethanolu.
EnglishWe should remember BSE and the results of adding meat and bone meal to animal feeds.
Neměli bychom zapomínat na BSE a důsledky, které mělo přidávání masokostní moučky do krmiva.
EnglishIf we spend this money wisely, we will give them one meal every day.
Vynaložíme-li prostředky rozumně, poskytneme jim jedno jídlo každý den.
EnglishIt is incomprehensible that the problem of overproduction of fish meal and fish oil has been omitted.
Je nepochopitelné, že je přehlížen problém nadměrné produkce rybího masa a oleje.
EnglishThe report also advocates a return to animal meal, with all the risks that it involves.
Zpráva se také vyslovuje pro návrat k masokostní moučce se všemi riziky, která jsou s tím spojena.
EnglishI will vote against this report if GMOs and animal meal are approved by this Parliament.
Budu hlasovat proti této zprávě, pokud budou tímto parlamentem schváleny GMO a masokostní moučka.
EnglishCertified non-GM soya bean meal is currently only available for a small market segment.
Certifikovaná nemodifikovaná moučka ze sójových bobů je v současnosti dostupná pouze na malé části trhu.
EnglishFinally, I should like to mention a topic that cannot remain untouched, namely meat and bone meal.
Na závěr bych ráda zmínila téma, které nemůže zůstat nepovšimnuto, a to je masokostní moučka.
EnglishIf my wife is cooking a meal at home -- which is not often, thankfully.
Když moje žena doma vaří jídlo, což naštěstí není často.
EnglishSo enjoy your sushi meal later, with the laws of simplicity.
Tak si užijte vaše sushi později společně se Zákony jednoduchosti.
EnglishAnd we were down to eating one meal a day, running from place to place, but wherever we could help we did.
Jedli jsme jednou denně, prchali jsme z místa na místo, ale pomohli jsme, kdekoliv jsme mohli.
EnglishSpecifically, it needs to consider the possible use of animal protein for bone meal for pigs and poultry.
Konkrétně musí zvážit možné používání živočišných bílkovin v masokostní moučce pro prasata a drůbež.
EnglishToo many Europeans, in Europe, have no access to a nutritional meal for two days at a time.
Příliš mnoho Evropanů v Evropě nemá přístup k jídlu s dostatečnou výživovou hodnotou občas i po dobu celých dvou dnů.
EnglishThey got more calories over the course of a diversified meal.
Spolu s bohatším výběrem dostali více kalorií.
EnglishWe were down to almost nothing in terms of a meal a day.
Neměli jsme téměř nic, téměř ani jedno jídlo denně.

Synonyma (anglicky) pro "meal":

meal
English
meal ticket