anglicko-česko překlad pro "mayor"

EN

"mayor" český překlad

volume_up
mayor {podstatné jméno}
volume_up
mayoral {příd. jm.}
EN

mayor {podstatné jméno}

volume_up
1. politika
Even municipal politicians like the Mayor, Freddy Thielemans, admit this.
Připouštějí to i městští zastupitelé, jako starosta Freddy Thielemans.
Now, however, the socialist Mayor of Brussels has banned this demonstration outright.
Socialistický starosta Bruselu však tuto demonstraci okamžitě zakázal.
If you're a mayor, you can do something about that.
Jako starosta s tím můžete něco udělat.
After a welcome address from Mr Asmussen, speeches were given by Peter Feldmann, Lord Mayor of the City of Frankfurt am Main, and Klaus Pöllath, Member of the Board of Directors of Ed.
Po uvítacím proslovu Jörga Asmussena promluvili také Peter Feldmann, primátor Města Frankfurtu nad Mohanem, a Klaus Pöllath, člen správní rady společnosti Ed.
It started with a question by the mayor of the city, who came to us saying that Spain and Southern Europe have a beautiful tradition of using water in public space, in architecture.
Všechno začalo, když za námi přišel primátor města a říkal nám, že Španělsko a jižní Evropa mají pěknou tradici v používání vody na veřejných místech v architektuře.

Příklady použití pro "mayor" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishDuring Ludwig Landmann’s time as mayor, Frankfurt developed into a metropolis.
Frankfurt se stal metropolí v době, kdy byl jeho starostou Ludwig Landmann.
EnglishLast week, the mayor of Diyarbakir, Osman Baydemir, was banned from leaving the country.
Minulý týden bylo starostovi Diyarbakiru Osmanu Baydemiru zakázáno opustit zemi.
EnglishNow, however, the socialist Mayor of Brussels has banned this demonstration outright.
Socialistický starosta Bruselu však tuto demonstraci okamžitě zakázal.
EnglishEven municipal politicians like the Mayor, Freddy Thielemans, admit this.
Připouštějí to i městští zastupitelé, jako starosta Freddy Thielemans.
EnglishNow here is what happened to this person who eventually became Mayor of San Francisco.
A co se tehdy stalo tomu člověku, který to dotáhl na starostu?
EnglishI am glad Parliament is playing such a mayor role in this regard.
Jsem ráda, že v této oblasti hraje Parlament tak významnou úlohu.
EnglishLet us think about whether we are not at this point making the Mayor of Shanghai a very happy person.
Zamysleme se nad tím, zda v této chvíli pouze nepřipravujeme šťastnou budoucnost starostovi Šanghaje.
EnglishMost notably, in my constituency, he was championed by the former Mayor of London, Ken Livingstone.
Je nanejvýš pozoruhodné, že v mém volebním obvodu ho prosazoval bývalý starosta Londýna Ken Livingstone.
EnglishLeonel Sotto Mayor, PT-2500-277 Caldas da Rainha
Rua Dr. Leonel Sotto Mayor, PT-2500-277 Caldas da Rainha
EnglishIn 1925 he was appointed to the position of Stadtbaudirektor for Frankfurt am Main by Mayor Ludwig Landmann.
V roce 1925 jej starosta Ludwig Landmann jmenoval ředitelem úřadu územního plánování města Frankfurt.
EnglishHowever, this city was blessed in the late 1990s with a highly influential mayor named Enrique Penalosa.
Nicméně toto město bylo koncem devadesátých let obdařeno velmi vlivným starostou jménem Enrique Penalosa.
EnglishThere is indignation about the demonstrative arrest of the mayor of the City of Strumitsa and of other politicians.
Panuje rozhořčení ohledně demonstrativního zatčení starosty města Strumitsa a dalších politiků.
EnglishViolence is also occurring: today we were informed that a mayor from the opposition party and a guard had been shot dead.
Dochází i k násilí: dnes jsme se dozvěděli o zastřelení předsedy opoziční strany a členů stráže.
EnglishPresident Trichet has personally informed Lord Mayor Petra Roth about the decision of the Governing Council.
Prezident Trichet o tomto rozhodnutí Rady guvernérů osobně informoval frankfurtskou primátorku Petru Rothovou.
EnglishMayor Bloomberg came in office, he was very supportive, but we still had to make the economic case.
Starosta Bloomberg nastoupil do úřadu a byl velice nápomocný, ale stále jsme museli dokázat ekonomickou realizovatelnost.
English118 of those detained have been ordered to be expelled immediately and the new mayor has said that he will expel 20 000 people.
118 zadržených bylo s okamžitou platností vypovězeno a nový starosta řekl, že vypoví 20 000 lidí.
EnglishOn a personal note, I welcome and am delighted that Dorin Chirtoacă won a new term of office as Mayor of Chişinău.
Čistě osobně jsem potěšen a mám radost z toho, že Dorin Chirtoacă bude po další volební období starostou Kišiněva.
EnglishManuel Rosales, Mayor of Maracaibo and opponent of President Chávez in the 2006 election, has had to flee the country.
Manuel Rosales, starosta Maracaiba a soupeř prezidenta Cháveze ve volbách v roce 2006, musel uprchnout ze země.
EnglishIf you're a mayor, you can do something about that.
EnglishWell, we presented this to Mayor Belloch.
Představili jsme tohle primátoru Bellochovi.

Synonyma (anglicky) pro "mayor":

mayor