anglicko-česko překlad pro "maximizing"

EN

"maximizing" český překlad

volume_up
maximizing {příd. jm.}
volume_up
maximality {podstatné jméno}
volume_up
maximization {podstatné jméno}
volume_up
maximized {příd. jm.}
EN

maximizing {přídavné jméno}

volume_up
1. americká angličtina
maximizing (také: maximising)

Příklady použití pro "maximizing" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt also makes managing your AdWords bidding a lot easier while maximizing results.
Také výrazně usnadňuje správu nabídek AdWords i maximalizaci jejich výsledků.
EnglishHere are some tips for maximizing the transfer speed:
Zde je několik tipů pro maximalizaci přenosové rychlosti:
EnglishIt's not maximizing the number of grandchildren we have.
Není to maximalizace počtu našich potomků.
EnglishFor tips on maximizing the transfer speed, see Storage plans: Common subscription and billing questions.
Tipy pro maximalizaci přenosové rychlosti najdete v tématu Plány pro úložiště: nejčastější dotazy k předplatnému a fakturaci.
EnglishSo the key then to maximizing our talents is for us all to put ourselves in the zone of stimulation that is right for us.
Klíčem k maximálnímu využití našich talentů pro nás všechny je tedy najít míru stimulace, která nám vyhovuje.
EnglishFor tips on maximizing the transfer speed, see Storage plans: Common subscription and billing questions.
Tipy pro maximalizaci přenosové rychlosti naleznete v tématu Plány pro úložiště: nejčastější dotazy k předplatnému a fakturaci.
EnglishMaximizing windows works the same way.
EnglishAnd the official dogma runs like this: if we are interested in maximizing the welfare of our citizens, the way to do that is to maximize individual freedom.
Toto dogma zní následovně: pokud chceme maximalizovat blahobyt našich občanů, dosáhneme toho maximalizací osobní svobody.
EnglishThis plan provides the highest level of performance on your mobile PC by adapting processor speed to your work or activity and by maximizing system performance.
Tento plán zajišťuje nejvyšší úroveň výkonu mobilního počítače tak, že přizpůsobuje rychlost procesoru vaší práci nebo činnosti a maximalizuje výkon systému.
EnglishTip for maximizing multiple ad units: make sure that the ad unit with the best location on the page is the ad unit that appears first in your HTML code.
Tip pro maximalizaci účinnosti více reklamních jednotek: Zajistěte, aby reklamní jednotka s nejlepším umístěním na stránce byla první reklamní jednotkou v kódu HTML stránky.
EnglishWindow behavior has also been redesigned, with subtle animations accompanying the minimizing, maximizing, and repositioning of windows to appear more smooth and effortless.
Dále bylo změněno i chování oken, které díky decentní animaci při jejich minimalizaci, maximalizaci a přemístění vytvářní dojem větší plynulosti a snadnějšího ovládání.
EnglishWindow behavior has also been redesigned, with subtle animations accompanying the minimizing, maximizing, and repositioning of windows to appear more smooth and effortless.
Dále bylo změněno i chování oken, které díky decentní animaci při jejich minimalizaci, maximalizaci a přemísťování vytváří dojem větší plynulosti a snadnějšího ovládání.

Synonyma (anglicky) pro "maximizing":

maximizing
English
maximization