anglicko-česko překlad pro "Mauritius"

EN

"Mauritius" český překlad

EN

Mauritius {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Mauritius
The Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
Čagoské souostroví leží uprostřed regionu Seychely-Mauricius-Madagaskar.
Then you see Sierra Leone and Mauritius, completely different.
Ale když to rozdělím na bubliny zemí - velikost bublin je zde populace - pak vidíte, že Sierra Leone a Mauricius jsou na tom zcela jinak.
Mauricius je nahoře.

Příklady použití pro "Mauritius" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
Čagoské souostroví leží uprostřed regionu Seychely-Mauricius-Madagaskar.
EnglishAgreement between the EC and Mauritius on the short-stay visa waiver (
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (
English. - This provides for visa-free travel between Mauritius and Member States of the EU.
písemně. - Tato dohoda navrhuje zrušení vízové povinnosti mezi Mauricijskou republikou a členskými státy EU.
EnglishNevertheless, my country is currently involved in delivering oceanological assistance to Mauritius, an African country.
Moje země se nicméně v současné době podílí na poskytování oceanologické pomoci africké zemi Mauriciu.
EnglishThen you see Sierra Leone and Mauritius, completely different.
Ale když to rozdělím na bubliny zemí - velikost bublin je zde populace - pak vidíte, že Sierra Leone a Mauricius jsou na tom zcela jinak.
EnglishMauritius is up there.
EnglishThe Council approves the Association Agreement admitting Mauritius to the Convention between the EC and the Associated African States and Madagascar (AASM).
Rada schvaluje dohodu o přidružení, kterou se přijímá přistoupení Mauricia k úmluvě mezi ES a Sdružením afrických států a Madagaskaru (AASM).
EnglishMauritius was the first country to get away with trade barriers, and they could sell their sugar -- they could sell their textiles -- on equal terms as the people in Europe and North America.
Mauricius byl první zemí, která se zbavila obchodních bariér a mohla prodávat svůj cukr. ~~~ Mohli prodávat své látky za stejných podmínek jako lidé z Evropy a Severní Ameriky.

Synonyma (anglicky) pro "Mauritius":

Mauritius