EN

matter-of-factly {příslovce}

volume_up
matter-of-factly (také: objectively)

Příklady použití pro "matter-of-factly" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd the nurse thought about it and said very matter-of-factly, "Yeah, I think she'll do okay."
A sestra se zamyslela a odpověděla velmi věcně: "Jo, myslím, že bude v pořádku."
EnglishWe all very matter of factly bought a pair of pants, put them on and said, "Thank you.
Všichni jsme si koupili kalhoty a nasadili si je a řekli jsme: "Děkuji.
EnglishSomething very odd, matter-of-factly, never explained.
To je něco velmi zvláštního, co vlastně nikdy nebylo vysvětleno.
EnglishAnd the strangler says very matter-of-factly, "Oh no.
A škrtič odpověděl úplně obyčejně, "Ale ne.

Synonyma (anglicky) pro "matter of fact":

matter of fact
matter-of-fact
as a matter of fact

Podobné překlady pro "matter-of-factly" česky

of předložka
Czech
matter podstatné jméno
matter of fact podstatné jméno
matter of time podstatné jméno