anglicko-česko překlad pro "mating"

EN

"mating" český překlad

volume_up
mating {podstatné jméno}
volume_up
mate {podstatné jméno}
volume_up
mates {mn. č.}
EN

mating {podstatné jméno}

volume_up
Tool use must have enhanced our survival, mating and so on.
Používání nástrojů muselo zlepšovat naše přežití, páření a tak dále.
No, the peacock's tail results from the mating choices made by peahens.
Ocas páva vznikl k výběru druha k páření, který dělají páví samičky.
And I've also come to think that it's one of three basically different brain systems that evolved from mating and reproduction.
Také jsem si začala myslet, že to je jeden ze tří v principu odlišných systémů, které se vyvinuly z páření a reprodukce.

Příklady použití pro "mating" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe've registered released animals mating in nature and having chicks.
Víme o vypuštěných zvířatech, která se v přírodě rozmnožují a mají mladé.
EnglishNo, the peacock's tail results from the mating choices made by peahens.
Ocas páva vznikl k výběru druha k páření, který dělají páví samičky.
EnglishTool use must have enhanced our survival, mating and so on.
Používání nástrojů muselo zlepšovat naše přežití, páření a tak dále.
EnglishIn this case, life's greatest prize: an appropriate mating partner.
V tomto případě, největší odměnou života: vhodný protějšek.
EnglishBecause the chimps have a very promiscuous mating society.
To nám otevírá úplně nové možnosti výzkumu.
EnglishAnd I've also come to think that it's one of three basically different brain systems that evolved from mating and reproduction.
Také jsem si začala myslet, že to je jeden ze tří v principu odlišných systémů, které se vyvinuly z páření a reprodukce.
EnglishThere's something I'm developing here called social intensity syndrome, which tries to account for why guys really prefer male bonding over female mating.
Zrovna teď rozvíjím něco, čemu říkám syndrom sociální intenzity, kterým se snažím zdůvodnit, proč muži opravdu preferují mužská pouta, spíše než přátelství s děvčaty.
EnglishI was doing a pathetically slow speed of about 1.3 knots, and they were doing only marginally less pathetic speed of about 1,:,4: it was like two snails in a mating dance.
Šlo mi to žalostně pomalu, něco kolem 1,3 uzle, a oni se pohybovali nepatrně rychleji, kolem 1,4 uzle. ~~~ Bylo to jak předsvatební tanec dvou šneků.
EnglishI think romantic love evolved to enable you to focus your mating energy on just one individual at a time, thereby conserving mating time and energy.
Romantická láska se, myslím, naopak vyvinula, aby koncentrovala vaši reprodukční energii v daný okamžik na právě jednu osobu, tudíž aby šetřila váš reprodukční čas a energii.
EnglishRomantic love enables you to focus your mating energy on just one at a time, conserve your mating energy, and start the mating process with this single individual.
Romantická láska vám umožní zaměřit svou párovací energii v jednu chvíli jenom na jednoho, uchovává vaši párovací energii, a umožní začít proces párování s touto jedinou osobou.