anglicko-česko překlad pro "materiality"

EN

"materiality" český překlad

volume_up
materiality {podstatné jméno}
CS
volume_up
materialism {podstatné jméno}
volume_up
material {podstatné jméno}
volume_up
material {příd. jm.}
EN

materiality {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "materiality" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFor the moment, the Court applies a uniform 2% materiality threshold across the board.
Účetní dvůr v současné době používá plošně hranici 2 %.
EnglishThen we will go ahead and see - as one honourable Member said - that maybe in some areas there should be less materiality threshold, and more in others.
To nám umožní jít dál a sledovat, zda by v některých oblastech neměl být práh významnosti nižší a v jiných zase vyšší, jak zde uvedl jeden vážený poslanec.
EnglishThe second reason is that the European Court of Auditors applies too low a materiality threshold: 2% to all sectors; as audit methods go, these ones must be re-examined.
Druhou příčinou je příliš nízká hranice chybovosti, kterou Účetní dvůr uplatňuje: 2 % ve všech oblastech; co se týče metod auditu je třeba tyto příčiny přehodnotit.

Synonyma (anglicky) pro "materiality":

materiality
materialism
material