anglicko-česko překlad pro "mat"

EN

"mat" český překlad

volume_up
mat {příd. jm.}
CS
volume_up
mat {podstatné jméno}
volume_up
mats {mn. č.}
volume_up
matted {příd. jm.}
volume_up
matting {podstatné jméno}
CS
CS

"mat" anglický překlad

volume_up
máty {ž mn. č.}
EN
EN

mat {přídavné jméno}

volume_up
mat (také: matt)
volume_up
matový {příd. jm. m.}
CS

mat {mužský rod }

volume_up
1. generál
mat (také: šachmat)
volume_up
checkmate {podstatné jméno}
2. "v šachách"

Příklady použití pro "mat" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt's by a guy called Yuan Chen: "I cannot bear to put away the bamboo sleeping mat.
"Nemohu snésti pomyšlení, že bych se měl zbavit bambusové rohože.
EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
Podle této dohody jsou řecké orgány povinny žádosti MAT vyhovět.
EnglishAnd I use a heat mat to sit the bath on and a thermostat to regulate it.
Osobně používám topnou rohož a termostat k regulaci teploty.
EnglishA plastic mat was lying in the field - which should not happen either - and the grass had grown through it.
Na poli ležela plastiková rohož - což by se taky nemělo stát - přes kterou prorostla tráva.
EnglishAnd in this case, a man got hooked on a bamboo sleeping mat.
EnglishHe became hooked on a sleeping mat, probably because of elevated activity of dopamine in his brain, just like with you and me.
Zamiloval se do bambusové rohože, nejspíše kvůli zvýšené aktivitě dopaminu ve svém mozku, stejně se tomu děje u vás či u mne.
EnglishThe Greek blockade of MAT flights constitutes a breach of the law applicable, of the EU Treaties, and of international law on air traffic.
Řecká blokáda letů společnosti MAT představuje porušení platného práva, základních smluv EU a mezinárodního práva leteckého provozu.
EnglishIn February, the Greek authorities had refused to grant MAT a permit for charter flights to Corfu, citing as grounds the airline's name, MAT (Macedonian Airlines).
V únoru řecké úřady odmítly udělit MAT povolení k charterovým letům na Korfu a jako důvod uvedly název letecké společnosti - MAT (Makedonské aerolinie).