anglicko-česko překlad pro "masterpiece"

EN

"masterpiece" český překlad

volume_up
masterpiece {podstatné jméno}

EN masterpiece
volume_up
{podstatné jméno}

1. umění

masterpiece (také: masterwork)
And when your masterpiece is complete, it's just a few steps to share.
Jakmile bude vaše mistrovské dílo hotovo, jeho sdílení je dílem okamžiku.
We really have created a masterpiece at first reading.
Při prvním čtení jsme vytvořili skutečně mistrovské dílo.
However, in other respects, ladies and gentlemen, this is by no means a masterpiece of European legislation.
V ostatních ohledech to však, dámy a pánové, není žádné mistrovské dílo evropské legislativy.
masterpiece
He said, "I did not sell a great masterpiece to that Nazi.
Řekl: "Neprodal jsem žádné veledílo tomu nacistovi.

Synonyma (anglicky) pro "masterpiece":

masterpiece

Příklady použití pro "masterpiece" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOnce you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
Once you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
EnglishAnd what if you want to see how Van Gogh actually created this masterpiece?
A co když chcete vidět, jak Van Gogh ve skutečnosti tvořil toto vrcholné dílo?
English(DE) Madam President, Commissioners, this Economic Recovery Plan is no masterpiece.
(DE) Paní předsedající, paní komisařko, pane komisaři, tento plán hospodářské obnovy není žádným mistrovským dílem.
EnglishMy roommates and I have been collaborating on this masterpiece, creatively titled "November Auctions."
S mými spolubydlícími spolupracujeme na tomto světoborném díle, které jsme nazvali originálně Listopadové aukce.
EnglishIt was an absolute masterpiece.
EnglishIn particular, "The Supper at Emmaus" which was viewed as Vermeer's finest masterpiece, his best work -- people would come [from] all over the world to see it -- was actually a forgery.
Obzvláště dílo "Večeře v Emmaus", které bylo považováno za Vermeerovo nejlepší dílo -- lidé přicházeli z celého světa, aby ho viděli -- byl ve skutečnosti podvrh.
EnglishTo preserve this European masterpiece of general interest, please examine the matter, stop the work being carried out by the Spanish Government and change the route of the tunnel.
Zachovánízachování tohoto evropského mistrovského díla je v obecném zájmu, prozkoumejte, prosím, tuto záležitost, zastavte postup prací španělské vlády a změňte trasu tunelu.