anglicko-česko překlad pro "massacre"

EN

"massacre" český překlad

volume_up
massacre {podstatné jméno}
CS
CS
volume_up
massacred {příd. jm.}
EN

massacre {podstatné jméno}

volume_up
The massacre caused defections in the army, the government and the diplomatic service.
Masakr vyvolal přeběhnutí v armádě, ve vládě a v diplomatické službě.
The Wounded Knee massacre is considered the end of the Indian wars.
Masakr u Wounded Knee je považován za konec indiánských válek.
Turkey denies the massacre of one-third of the Armenian population in the past.
Neuznává masakr jedné třetiny Arménů z minulosti.

Příklady použití pro "massacre" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
Sedmnáct let po masakru stále zbývají stovky těl, která mají být identifikována.
EnglishI thank you for your condemnation of the massacre in Camp Ashraf on 8 April 2011.
Děkuji vám za to, že jste odsoudila masakr v táboře Ašraf, k němuž došlo 8. dubna 2011.
EnglishI think this is the best way to show our respect for the victims of the massacre.
Pokládám to za nejvhodnější prostředek k projevení úcty obětem masakru.
EnglishAll this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
Je to absolutně lživé a určené jen k usnadnění hromadného zabíjení.
EnglishIf the Court had existed 70 years ago, perhaps the Katyń Massacre would never have happened.
Kdyby tento soud existoval před 70 lety, možná by nikdy nedošlo k masakru v Katyni.
EnglishThe massacre caused defections in the army, the government and the diplomatic service.
Masakr vyvolal přeběhnutí v armádě, ve vládě a v diplomatické službě.
EnglishIt does not matter if this means massacre, even the physical massacre, of the Lebanese.
Není podstatné, zda to znamená masakrování, včetně fyzického masakrování libanonského lidu.
EnglishUnfortunately, the Katyń Massacre and its perpetrators have still not been judged and sentenced.
Katyňský masakr a jeho pachatelé bohužel dosud nebyli souzeni a potrestáni.
EnglishThis is the biggest massacre since Guinea's independence in 1958.
Jedná se o největší masakr od roku 1958, kdy Guinea získala nezávislost.
EnglishThe highest courts of international law have called this massacre by its proper name: genocide.
Nejvyšší soudy mezinárodního práva pojmenovaly tento masakr jeho pravým jménem: genocida.
EnglishCommemorating 11 July as a day of remembrance for the victims of the massacre in Srebrenica (vote)
11. červenec jako den vzpomínky na oběti masakru ve Srebrenici (hlasování)
EnglishTo this day, Moscow is refusing to grant access to the archives on the Katyń massacre.
Moskva dodnes odmítá zpřístupnit archivy o katyňském masakru.
EnglishWithout recognition of the direct and indirect responsibility for this massacre, there can be no peace.
Bez rozpoznání přímé a nepřímé zodpovědnosti za tento masakr nemůže zavládnout mír.
EnglishWe all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.
Všichni jsme na svých televizních obrazovkách viděli scény před tím masakrem, před letem do Tulsy.
EnglishCommemorating 11 July as a day of remembrance for the victims of the massacre in Srebrenica (debate)
11. červenec jako den vzpomínky na oběti masakru ve Srebrenici (rozprava)
EnglishHowever, three weeks have passed since the massacre, and these actions have yielded no visible results.
Od masakru však uplynuly tři týdny a tato opatření nepřinesla žádné viditelné výsledky.
EnglishThe Wounded Knee massacre is considered the end of the Indian wars.
Masakr u Wounded Knee je považován za konec indiánských válek.
EnglishThis makes it the greatest massacre of journalists in world history.
Tím pádem jde o největší masakr novinářů ve světové historii.
EnglishTurkey denies the massacre of one-third of the Armenian population in the past.
Neuznává masakr jedné třetiny Arménů z minulosti.
EnglishA massacre is also happening in Iran, but it happens in slow motion.
V Íránu také dochází k masakru, ovšem děje se tak pomaleji.

Synonyma (anglicky) pro "massacre":

massacre