anglicko-česko překlad pro "mass unemployment"

EN

"mass unemployment" český překlad

volume_up
mass unemployment {podstatné jméno}
EN

mass unemployment {podstatné jméno}

volume_up
1. ekonomika
Mass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.
Čeká nás masová nezaměstnanost, sociální nepokoje a narůstající daňové zatížení.
The result was mass unemployment in Europe, which we have now brought down to 7.2% with - and thanks to - the euro.
Výsledkem byla v Evropě masová nezaměstnanost, kterou jsme nyní s eurem a díky euru snížili na 7,2 %.

Příklady použití pro "mass unemployment" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.
Čeká nás masová nezaměstnanost, sociální nepokoje a narůstající daňové zatížení.
EnglishWe now have a social nightmare of mass unemployment and a tax on living standards across Europe.
Máme tak sociální noční můru masové nezaměstnanosti a daň z životní úrovně v celé Evropě.
EnglishWe must do everything we can to avoid mass unemployment.
Musíme udělat, co je v našich silách, abychom zabránili masové nezaměstnanosti.
EnglishIn the 1990s, just as Mr Juncker says, we got mass unemployment, rising inflation and stagflation.
V 90. letech, tak jak říká pan Juncker, jsme měli masovou nezaměstnanost, rostoucí inflaci a stagflaci.
EnglishNot doing this may lead to another lost decade, a lasting halt to growth and mass unemployment.
Pokud tak neučiníme, může to vést k promarnění dalšího desetiletí, k zastavení růstu a k masové nezaměstnanosti.
EnglishThe new pact and euro-unifying economic governance will bring mass unemployment and poverty in their wake.
Nový pakt a sjednocující se evropské hospodářské řízení s sebou přinese masovou nezaměstnanost a chudobu.
EnglishThe result was mass unemployment in Europe, which we have now brought down to 7.2% with - and thanks to - the euro.
Výsledkem byla v Evropě masová nezaměstnanost, kterou jsme nyní s eurem a díky euru snížili na 7,2 %.
EnglishMass youth unemployment!
EnglishIt is the only large economic area to have become accustomed to mass unemployment over the last three decades, as pointed out by Professor Fitoussi.
Je to jediná velká ekonomická oblast, která si v minulých třech desetiletích přivykla masové nezaměstnanosti, jak uvedl profesor Fitoussi.
EnglishNevertheless, we can be sure that the European Council meeting will be saturated with a colossal triumphalism in the context of mass unemployment.
Můžeme si však být jisti, že zasedání Evropské rady bude přesyceno kolosálními vítězoslavnými výroky v souvislosti s masivní nezaměstnaností.
English(LT) I would like to underline that currently, one of the most important tasks for the European Union is to curb the mass unemployment caused by prolonged inactivity and the social crisis.
(LT) Chtěla bych zdůraznit, že jedním z nejdůležitějších úkolů Evropské unie nyní je snížit masovou nezaměstnanost vyvolanou dlouhou nečinností a sociální krizí.

Podobné překlady pro "mass unemployment" česky

unemployment podstatné jméno
mass podstatné jméno
mass přídavné jméno
frictional unemployment přídavné jméno
cyclical unemployment podstatné jméno
mass noun podstatné jméno
mass media podstatné jméno
rate of unemployment podstatné jméno
mass number podstatné jméno
mass penetration podstatné jméno
natural rate of unemployment
natural unemployment
mass production podstatné jméno