anglicko-česko překlad pro "masquerading"

EN

"masquerading" český překlad

volume_up
masquerading {podstatné jméno}
volume_up
masquerader {podstatné jméno}
volume_up
masquerade {podstatné jméno}
EN

masquerading {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "masquerading" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis also allows malicious websites to be flagged when masquerading as reputable sites.
To také umožňuje nahlásit škodlivé webové stránky, které se vydávají za známé weby.
EnglishRegrettably, its regime has become a force for evil masquerading in religious garb.
Bohužel, tamní režim se pod maskou náboženství stal silou zla.
EnglishYour Financial Stability Mechanism is a vicious weapon dictated by the markets, masquerading as something benign.
Váš mechanismus finanční stability je vítěznou zbraní diktovanou trhy, která se maskuje za cosi dobrotivého.
EnglishMasquerading as a peacemaker, it is proposing a series of measures to facilitate its consolidation and intervention in the Caucasus.
Ukrytá za maskou posla míru v něm EU navrhuje soubor opatření, které mají napomoci upevnit její postavení a vliv na Kavkaze.
Englishthis expensive, ineffectual talking shop of a parliament, masquerading as an elaborate illusion of accountable democracy, a monstrous deceit on the electors who sent us here.
tento parlament, který je drahým a neplodným diskusním klubem maskovaným jako rafinovaná iluze odpovědné demokracie, což je nehorázný podvod na voličích, kteří nás sem poslali.

Synonyma (anglicky) pro "masquerader":

masquerader
masquerade