anglicko-česko překlad pro "marxist"

EN

"marxist" český překlad

volume_up
marxist {podstatné jméno}
volume_up
marxist {příd. jm.}
CS

"marxista" anglický překlad

EN
EN

marxist {podstatné jméno}

volume_up
1. politika
CS

marxista {mužský rod }

volume_up
1. politika
marxista
volume_up
marxist {podstatné jméno}

Příklady použití pro "marxist" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThere was laughter just now when someone recalled the Marxist past of some of you.
Před chvilkou tu zazněl smích, když někdo připomněl marxistickou minulost některých z vás.
EnglishMadam President, it was the Trotskyists who transformed Marxist class warfare into multi-grievance group warfare.
Paní předsedající, byli to trockisté, kteří změnili marxistický třídní boj na boj mnoha nespokojených skupin.
EnglishMr President, I do not think that either nationalist or Marxist rhetoric is going to provide us with the solutions we need for this crisis we are going through.
Pane předsedo, myslím, že nacionalistická ani marxistická rétorika nám nepřinese potřebná řešení v krizi, kterou procházíme.
EnglishNow, as many of you may remember, the Red Brigades was a terrorist, Marxist organization which was very active in Italy from the 1960s until the mid-1980s.
Jak si mnozí z vás asi pamatují, Rudé Brigády byla teroristická, marxistická organizace, která byla velmi aktivní v Itálii od 60tých do poloviny 80tých let.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, Mr Verhofstadt complained that nationalist and Marxist rhetoric are not enough to lead us out of the crisis.
(IT) Pane předsedající, vážené dámy a pánové, pan Verhofstadt si zde stěžoval, že nacionalistická a marxistická rétorika nestačí na to, aby nás vyvedly ven z této krize.
EnglishMr Le Hyaric, I must tell you that Marxist obscurantism bears a much greater responsibility than liberalism for the underdevelopment of some countries since they gained their independence.
Pane Le Hyaricu, musím vám říci, že marxistické tmářství má mnohem větší vinu na nedostatečném rozvoji některých zemí od doby, kdy získaly nezávislost, než liberalismus.
EnglishAt that very moment, were they recalling how, 24 years ago, General Lanzana Conté seized power when the father of independence in 1958, the Marxist President Sékou Touré, died in 1984?
Vzpomněli si v tuto chvíli, jak se před 24 lety generál Lansana Conté chopil moci, když otec nezávislosti z roku 1958, marxistický prezident Sékou Touré, v roce 1984 zemřel?