anglicko-česko překlad pro "marvellous"

EN

"marvellous" český překlad

volume_up
marvellous {příd. jm.}
volume_up
marvelousness {podstatné jméno}
volume_up
marvelous {příd. jm.}
volume_up
marvel {podstatné jméno}
EN

marvellous {přídavné jméno}

volume_up
marvellous (také: magic, magical, charming, bewitching)
volume_up
kouzelný {příd. jm. m.}
The setting will be marvellous, as always.
Rámec bude nádherný, jako vždy.
A great many young people have come together in the Danube region this year, and this is a marvellous example of a commitment to tolerance and peaceful social relations.
V oblasti Dunaje se tento rok setkalo obrovské množství mladých lidí, což je skvělý příklad odhodlanosti k toleranci a mírovým společenským vztahům.
I really would like to thank her very warmly; this was a very difficult piece of work and she has done a marvellous job.
Chtěla bych jí opravdu velmi vřele poděkovat; tato práce byla značně obtížná a ona odvedla vynikající práci.

Příklady použití pro "marvellous" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMarvellous, we are pleased - as you have heard - but that is certainly not enough for us.
Je to skvělé, těší nás to - jak jste slyšel -, ale to nám samozřejmě nestačí.
EnglishWe are placing our faith in the younger generation and in these two marvellous programmes.
Vkládáme svou důvěru v mladou generaci a v tyto dva výtečné programy.
EnglishYou delivered a fine Socialist speech, Minister; what you said here was marvellous.
Vaše vystoupení, pane ministře, se neslo ve správném socialistickém duchu. To, co jste řekl, bylo úžasné.
EnglishMost of all, however, this speech of mine is a thank you to Mrs Hieronymi for her marvellous work.
Tento proslov je však především míněn jako poděkování paní Hieronymiové za její skvělou práci.
EnglishThe book provides a marvellous description of how it all happened.
Kniha podává barvitý popis, jak se to všechno odehrálo.
EnglishThe President-in-Office and the Council have been diligent, and the summary they delivered here was marvellous.
Úřadující předseda i Rada byli pilní a předložené shrnutí bylo úžasné.
EnglishI was up in my room because I had a problem, but I listened to it in the original, in your marvellous language.
Neseděla jsem na místě, protože jsem měla nějaký problém, ale slyšela jsem vás v originále, ve vašem krásném jazyce.
EnglishI really would like to thank her very warmly; this was a very difficult piece of work and she has done a marvellous job.
Chtěla bych jí opravdu velmi vřele poděkovat; tato práce byla značně obtížná a ona odvedla vynikající práci.
EnglishThe setting will be marvellous, as always.
EnglishWhat a marvellous answer!
EnglishToo often, we have gazed into crystal balls and seen a series of marvellous plans, but each is impenetrable to the next.
Až příliš často jsme hleděli do křišťálových koulí a viděli v nich řadu úžasných plánů, ale každý takový plán je obtížně pochopitelný pro další navazující práci.
EnglishIn Vienna, at the last Summit, Chancellor Schüssel, as the then President of the Council, said: 'It was marvellous, everyone was able to talk to each other!'
Kancléř Schüssel, jako tehdejší předseda Rady, na minulé schůzce na nejvyšší úrovni ve Vídni řekl: "Bylo to nádherné, každý si dovedl s každým popovídat!"
EnglishA great many young people have come together in the Danube region this year, and this is a marvellous example of a commitment to tolerance and peaceful social relations.
V oblasti Dunaje se tento rok setkalo obrovské množství mladých lidí, což je skvělý příklad odhodlanosti k toleranci a mírovým společenským vztahům.
EnglishDuring the drafting of my report, I had the marvellous experience of working with fantastic colleagues from the secretariat of our Committee on the Internal Market and Consumer Protection.
Při přípravě zprávy jsme měl výjimečnou možnost spolupracovat s úžasnými kolegy ze sekretariátu našeho Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Synonyma (anglicky) pro "marvellous":

marvellous
marvelous
marvel
English
marvelously