anglicko-česko překlad pro "martial"

EN

"martial" český překlad

volume_up
martial {příd. jm.}
volume_up
martial art {podstatné jméno}
volume_up
martial law {podstatné jméno}
EN

martial {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
2. vojenství
martial (také: military, militarized)
volume_up
vojenský {příd. jm. m.}
martial (také: military)
volume_up
válečný {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "martial" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI can also do some Jackie Chan-motion, martial art movements."
Dovedu provádět pohyby jako Jackie Chan, pohyby z bojových umění."
EnglishYesterday, it was 28 years since the imposition of martial law in Poland by the then Communist authorities.
Včera uplynulo 28 let ode dne, kdy komunistické úřady v Polsku vyhlásily stanné právo.
EnglishThey will be European school champions in athletics, football and basketball, martial arts or swimming.
Budeme mít evropské školní šampiony v atletice, fotbalu a basketbalu, bojových uměních nebo plavání.
EnglishThat means lifting martial law and involving all democratic forces in the steps that are now being taken.
To znamená zrušit stanné právo a zapojit do kroků, které jsou nyní podnikány, všechny demokratické síly.
English. ~~~ Martial arts, games. ~~~ C'mon.
CA: No tak, no tak... bojová umění, hry... no tak.
EnglishI would like to propose that we say that he has replaced them 'by the state of emergency, de facto martial law'.
Chtěl bych navrhnout, abychom uvedli, že jejich uplatňování nahradil "výjimečným stavem, de facto stanným právem."
EnglishIn the 1980s, during the period of martial law in Poland, transparency served to protect against the most drastic forms of repression.
V 80.letech v Polsku, po vyhlášení výjimečného stavu, sloužila transparentnost jako ochrana před nejdrastičtějšími formami represe.
EnglishOn the government side the negotiators were the authorities of the crumbling socialist economic system, the creators of the state of martial law in Poland.
Za vládu jednaly orgány zastupující rozpadající se systém socialistického hospodářství, autoři stanného práva v Polsku.
EnglishThe government gradually reasserts its power and imposes martial law in December 1981, ending Poland’s brief encounter with people power.
Vláda postupně znovu prosadí svou moc a v prosinci 1981 vyhlásí výjimečný stav, čímž skončí krátké období, kdy se v Polsku dostal k moci lid.
EnglishThe imposition of martial law in the guise of emergency rule is an underhand attempt to destabilise Pakistan for the personal ambition of one man.
Nařízení stanného práva pod rouškou výjimečného stavu je lstivým pokusem destabilizovat Pákistán v zájmu osobních ambicí jednoho muže.
EnglishMr President, as a member of Solidarność, and someone who has experienced martial law in Poland, I know that freedom of speech is the lifeblood of democracy.
Pane předsedající, jako členka organizace Solidarność a člověk, který zažil stanné právo v Polsku, vím, že svoboda slova je hnací silou demokracie.
EnglishThen, in line with the suggestions made by other colleagues, in three other places, paragraphs 1, 10 and 11, we should replace 'martial law' with 'the state of emergency'.
A následně v souladu s návrhy, které předložili jiní poslanci, by se na třech jiných místech, v odstavcích 1, 10 a 11 měl nahradit výraz "stanné právo" výrazem "výjimečný stav".

Synonyma (anglicky) pro "martial":

martial