anglicko-česko překlad pro "maps"

EN

"maps" český překlad

volume_up
maps {mn. č.}
CS
volume_up
map {podstatné jméno}
CS
volume_up
mapping {podstatné jméno}
volume_up
mapped {příd. jm.}
EN

maps {množné číslo}

volume_up
1. geografie
maps
volume_up
mapy {ž mn. č.}
Related MapsRelated maps are user-created My Maps which have references to your business.
Související mapySouvisející mapy jsou Moje mapy vytvářené uživateli, které odkazují na vaši firmu.
All along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Všechny fantasy knížky měly vždycky mapy, ale ty mapy byly statické.
Unlisted maps are maps that you only want to share with a few select people.
Neveřejné mapy nebudou zahrnuty do výsledků Vyhledávání Google.

Příklady použití pro "maps" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf you use services like Gmail or Google Maps, you're already using apps!
Pokud používáte služby jako Gmail nebo Mapy Google, používáte i webové aplikace.
EnglishTip: Visit Google Maps and click the My Location button above the zoom slider.
Tip: Na webu Mapy Google klikněte na tlačítko Moje poloha nad posuvníkem přibližování.
EnglishWe'll investigate and, where necessary, remove the video from Google Maps.
Váš podnět prošetříme a pokud to bude na místě, odebereme toto video z Map Google.
EnglishKeep in mind that you won't be able to embed Traffic maps and some other Maps features.
Mapy s informacemi o dopravě, maplety a některé další prvky map nelze vkládat.
EnglishWe'll investigate and, when necessary, remove the video from Google Maps.
Váš podnět prošetříme a pokud to bude na místě, odebereme toto video z Map Google.
EnglishGoogle Maps Labs allows you to try out experimental new features in Maps.
Laboratoř Map Google vám umožňuje vyzkoušet si experimentální nové funkce Map.
EnglishOther users have reported that these programs may affect the ability to view the maps.
Jiní uživatelé nahlásili, že tyto programy mohou ovlivňovat zobrazování map.
EnglishPlease note that MAPS only operates if the product has been enabled on your computer.
Služba MAPS je funkční pouze v případě, že byl produkt v počítači povolen.
EnglishGoogle Maps Labs allows you to try out experimental new features in Maps.
Laboratoř Map Google umožňuje vyzkoušet v Mapách nové experimentální funkce.
EnglishOn whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?
Kdo nese odpovědnost za to, že se v těchto mapách najednou změnily námořní míle v kilometry?
EnglishWe encourage you to create a 3D Map Tour video using content from Bing Maps 3D.
Povolujeme vám vytvořit si z obsahu služby Bing Maps 3D video s prohlídkou trojrozměrné mapy.
EnglishDepending on your location, you can share maps in a few of different ways.
V závislosti na své poloze můžete sdílet mapy několika různými způsoby.
EnglishTo search for an address, enter the address and click Search Maps.
Chcete-li vyhledávat adresu, zadejte ji a klikněte na tlačítko Hledat v Mapách.
EnglishBut here we can get both the anatomical imaging and the temperature maps in real time.
Ale můžeme tak mít anatomické zobrazení i teplotní mapy v reálném čase.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Všechny fantasy knížky měly vždycky mapy, ale ty mapy byly statické.
EnglishNote that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.
Kód PIN může být odeslán pouze na adresu firmy, kterou jste zadali v Mapách Google.
EnglishPublic maps are maps that you want to publish and share with everyone.
Veřejné mapy jsou ty, které chcete publikovat a sdílet se všemi uživateli.
EnglishIf you plan to use the metro, familiarise yourself with maps of European city metros.
Chystáte-li se jet metrem, mohly by se vám hodit tyto mapy sítí metra v evropských městech .
EnglishGoogle Maps is a free service that offers a wide range of functionalities.
Mapy Google jsou bezplatná služba, která poskytuje celou řadu funkcí.
EnglishThe default view that Google Maps displays is determined by your location.
Výchozí zobrazení při spuštění Map Google je určeno vaším umístěním.