anglicko-česko překlad pro "manner of speaking"

EN

"manner of speaking" český překlad

volume_up
manner of speaking {podstatné jméno}
EN

manner of speaking {podstatné jméno}

volume_up
manner of speaking
volume_up
způsob mluvení {m}

Příklady použití pro "manner of speaking" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA second point is that it is, in a manner of speaking, a voluntary framework.
Druhým bodem je, že hovoříme o dobrovolném rámci.
EnglishMoreover, this state of emergency aggravates a serious problem still further because in a manner of speaking it opens up a second front, that of Islamic terrorism.
Navíc tento výjimečný stav ještě více prohlubuje vážný problém, protože otevírá, abych tak řekl druhou frontu - frontu islámského terorismu.
EnglishAs her customer, in a manner of speaking, I freely admit that this sometimes requires a great deal of work and effort, but citizens are entitled to expect us to make this effort.
Jako její zákazník, mohu-li to tak říci, bez okolků připouštím, že to někdy vyžaduje mnoho práce a úsilí, ale občané od nás právem očekávají, že toto úsilí vyvineme.

Synonyma (anglicky) pro "manner of speaking":

manner of speaking

Podobné překlady pro "manner of speaking" česky

speaking podstatné jméno
speaking sloveso
of předložka
Czech
manner podstatné jméno