anglicko-česko překlad pro "mankind"

EN

"mankind" český překlad

volume_up
mankind {podstatné jméno}
CS
EN

mankind {podstatné jméno}

volume_up
mankind (také: humanity, humankind, flesh)
Secondly, there is no evidence that mankind is dominantly causing climate changes.
Zadruhé, neexistují žádné důkazy o tom, že změny klimatu zapříčiňuje převážně lidstvo.
Climate change is one of the biggest challenges facing mankind in the coming years.
Změna klimatu je jedním z největších problémů, jimž lidstvo bude v nadcházejících letech čelit.
He said that his father loved mankind in general, but hated every individual in particular.
Řekl, že jeho otec miloval lidstvo obecně, ale nenáviděl každého jednotlivce zvlášť.

Příklady použití pro "mankind" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe life of any child is a blessing and its destruction is a crime against mankind.
Život jakéhokoliv dítěte je požehnáním a jeho zničení je zločin proti lidstvu.
EnglishSecondly, there is no evidence that mankind is dominantly causing climate changes.
Zadruhé, neexistují žádné důkazy o tom, že změny klimatu zapříčiňuje převážně lidstvo.
EnglishWe all remember that it began with one of the worst tragedies in the history of mankind.
Všichni si pamatujeme, že začalo jednou z nejhorších tragédií v historii lidstva.
EnglishIt has no regard for the goods belonging to all mankind, such as water.
Vůbec se nezmiňuje o statcích, které patří celému lidstvu, jako například voda.
EnglishWhat does this mean for the future of mankind, where we're all plugged into this borg?"
Co tohle znamená pro budoucnost lidstva, kde jsme všichni napojeni na tohoto borga?"
EnglishThey, together, built the civilisation that allowed mankind to reach space.
Společně vybudovali civilizaci, která lidstvu umožňuje dosáhnout vesmíru.
EnglishWhat is happening and just how serious is it for us and the future of mankind?
Co se děje, a jak závažné důsledky bude tato situace mít pro nás a pro budoucnost lidstva?
EnglishThis technique is still too dangerous to be used for the direct benefit of mankind.
Tato metoda je stále příliš nebezpečná na to, aby byla používána pro přímý užitek lidstvu.
English(HU) Mr President, opinions vary as to what extent mankind influences climate change.
(HU) Pane předsedo, názory na to, do jaké míry má lidstvo vliv na změnu klimatu, se liší.
EnglishHe said that his father loved mankind in general, but hated every individual in particular.
Řekl, že jeho otec miloval lidstvo obecně, ale nenáviděl každého jednotlivce zvlášť.
EnglishFinally came mankind's most advanced and mysterious tool, the computer.
Konečně přišel nejpokročilejší a nejzáhadnější nástroj lidstva -- počítač.
EnglishWe know that, for the sake of grand ideas, we have become the biggest criminals in mankind.
Víme, že díky velkým myšlenkám jsme se stali největšími zločinci v historii lidstva.
EnglishThis is probably the best time in the history of mankind to love space.
Tohle je pravděpodobně nejlepší doba v historii lidstva k lásce vesmíru.
EnglishWe all form one single culture, which is called the culture of mankind.
Všichni tvoříme jedinou civilizaci, která se nazývá civilizací lidstva.
EnglishClimate change is one of the biggest challenges facing mankind in the coming years.
Změna klimatu je jedním z největších problémů, jimž lidstvo bude v nadcházejících letech čelit.
EnglishI mean, it's self-awareness that separates Homo sapiens from earlier instances of our mankind.
Myslím si, že je sebevědomí to, co oddělilo Homo Sapiens od dřívějších forem lidstva.
EnglishPlease be representatives for us and your people, because mankind is unique in the universe.
Prosím, zastupujte naše a vaše národy, protože lidské pokolení je ve vesmíru jedinečné.
EnglishThe whole point of wilderness is that it is supposed to be untouched by mankind - including the EU.
Celkovým smyslem divoké přírody je to, aby nebyla dotčena člověkem - ani EU.
EnglishIn less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
Během méně než padesáti let jsme planetu změnili mnohem víc, než za celou historii lidstva.
EnglishIt is not only beauty that is at issue, but also the balance of nature and the good of mankind.
Nejde jen o krásu, ale jde i o rovnováhu v přírodě a o dobro lidstva.

Synonyma (anglicky) pro "mankind":

mankind