anglicko-česko překlad pro "Managua"

EN

"Managua" český překlad

CS
CS

"Managua" anglický překlad

EN
EN

Managua {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Managua
volume_up
Managua {vl. jm.} (hl.m. - Nikaragua)
The Commission's emergency humanitarian response system was launched simultaneously in Brussels and in ECHO's Managua regional office covering Latin America.
Systém mimořádné humanitární reakce Komise byl spuštěn současně v Bruselu a v regionální pobočce úřadu ECHO ve městě Managua, který má působnost v Latinské Americe.
CS

Managua {vlastní jméno}

volume_up
1. "hl.m. - Nikaragua", geografie
Managua
Systém mimořádné humanitární reakce Komise byl spuštěn současně v Bruselu a v regionální pobočce úřadu ECHO ve městě Managua, který má působnost v Latinské Americe.
The Commission's emergency humanitarian response system was launched simultaneously in Brussels and in ECHO's Managua regional office covering Latin America.

Příklady použití pro "Managua" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. - Mr President, I am very thankful for the support in this House for the delegation of Liberal International which I led to Managua.
autor. - Pane předsedající, jsem velice vděčný za podporu, kterou tato sněmovna poskytla delegaci Liberální internacionály do Managuy, v jejímž čele jsem stál.
EnglishThe Commission's emergency humanitarian response system was launched simultaneously in Brussels and in ECHO's Managua regional office covering Latin America.
Systém mimořádné humanitární reakce Komise byl spuštěn současně v Bruselu a v regionální pobočce úřadu ECHO ve městě Managua, který má působnost v Latinské Americe.

Synonyma (anglicky) pro "Managua":

Managua