anglicko-česko překlad pro "mammogram"

EN

"mammogram" český překlad

volume_up
mammogram {podstatné jméno}
EN

mammogram {podstatné jméno}

volume_up
1. medicína

Příklady použití pro "mammogram" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishRadiologists classify breast density into four categories based on the appearance of the tissue on a mammogram.
Radiologové rozeznávají 4 kategorie hustoty prsu podle toho, jak mamograf vypadá.
EnglishBoth tumors and dense breast tissue appear white on a mammogram, and the X-ray often can't distinguish between the two.
Jak nádory, tak hustá tkáň jsou na mamografu bílé a Rentgen je často nedokáže rozlišit.
EnglishOne MRI scan costs 10 times what a digital mammogram costs.
Jeden MRI snímek je 10x tak drahý jako mamograf.
EnglishYou can see, on the right, a mammogram showing a faint tumor, the edges of which are blurred by the dense tissue.
Na pravé straně je mamograf, který ukazuje nezřetelný nádor, jehož hrany jsou zastíněny hustou tkání.
EnglishBut she asked me a question: how confident was I that I would find a tumor early on her mammogram if she developed one?
Ale položila mně otázku: S jakým stupněm jistoty mohu najít nádor v jejím mamografu, kdyby nádor měla?
EnglishAnd if you've ever had a mammogram -- if you're old enough to have had a mammogram -- you know what comes next: pain.
Pokud Vám dělali mamograf, pokud jste dost stará a byla jste na mamografu, víte, co přijde potom: bolest.
EnglishIt is therefore essential to spread awareness of the danger and provide universal access to professional mammogram testing.
Je proto zcela zásadní, abychom šířili povědomí o jejím nebezpečí a umožnili všeobecný přístup k mamografickému testování.
EnglishAnd I'm very happy to report that we're now using a dose of radiation that is equivalent to the effective dose from one digital mammogram.
Jsem šťastná, že mohu prohlásit, že dnes užíváme dávku, která odpovídá dávce záření stejné jako při mamografu.
EnglishIn this example, although the mammogram found one tumor, we were able to demonstrate three discrete tumors -- one is small as three millimeters.
V tomto případě, kde mamograf našel jeden nádor, jsme byli schopni ukázat tři oddělené nádory, každý z nich jen 3 mm velký.
EnglishAnd her mammogram showed an area of very dense tissue, but her MBI showed an area of worrisome uptake, which we can also see on a color image.
Její mamograf ukázal oblast husté tkáně, ale její MBI ukázal oblast podezřelé absorpce, kterou můžete vidět zde na barevném obrazu.
EnglishThe digital mammogram was read as normal and shows lots of dense tissue, but the MBI shows an area of intense uptake, which correlated with a two-centimeter tumor.
Digitální mamograf byl vyhodnocen jako 'normální' a ukazuje spoustu husté tkáně, ale MBI ukazuje oblast silné absorpce, která měla korelaci s 2 cm nádorem.
EnglishAnd we were elated when they took a chance on a team of completely unknown investigators and funded us to study 1,000 women with dense breasts, comparing a screening mammogram to an MBI.
Byli jsme nadšeni, když přijali riziko podporovat tým zcela neznámých pracovníků a financovali náš výzkum. ~~~ Pro tisíc žen s hustými prsy jsme porovnali mamografy a MBI obrazy.