anglicko-česko překlad pro "malware"

EN

"malware" český překlad

volume_up
malware {podstatné jméno}
EN

malware {podstatné jméno}

volume_up
1. IT
malware
volume_up
škodlivý software {m}
Open a SmartScreen webpage where you can report malware (malicious software).
Otevře webovou stránku SmartScreen, na které můžete nahlásit malware (škodlivý software).
Be sure your computer is virus-free and malware-free.
Zkontrolujte, zda se v počítači nevyskytují viry a škodlivý software.
SmartScreen Filter can also help protect you from downloading or installing malware (malicious software).
Filtr SmartScreen vás také může chránit před stažením nebo instalací malwaru (škodlivý software).

Příklady použití pro "malware" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEnhanced Protected Mode makes it harder for malware to run in Internet Explorer.
Rozšířený chráněný režim znesnadňuje spuštění malwaru v aplikaci Internet Explorer.
EnglishMany of these sites and applications offer little protection against malware.
Mnohé z těchto webů a aplikací neposkytují téměř žádnou ochranu proti malwaru.
EnglishNext: Windows Defender and Windows SmartScreen fight viruses and other malware
Další: Windows Defender a Windows SmartScreen bojují s viry a jiným malwarem
EnglishSafe Browsing works in two ways to help protect you against phishing and malware.
Bezpečné prohlížení váš ochraňuje před phishingem a malwarem dvěma způsoby.
EnglishNewer versions often contain more security fixes to prevent malware attacks.
Novější verze často obsahují více bezpečnostních oprav, které zabrání útokům malwaru.
EnglishMalware can often be disguised as a popular movie, album, game, or program.
Ten může být často zamaskován jako populární film, album, hra nebo program.
EnglishOpen a SmartScreen webpage where you can report malware (malicious software).
Otevře webovou stránku SmartScreen, na které můžete nahlásit malware (škodlivý software).
EnglishSmartScreen Filter also helps identify potentially malicious websites and known malware.
Také filtr SmartScreen pomáhá identifikovat potenciálně škodlivé weby a známý malware.
EnglishAntivirus software also allows you to scan your entire computer for malware.
Pomocí antivirového softwaru můžete rovněž zkontrolovat přítomnost malwaru v celém počítači.
EnglishYou must follow the process on this page to request a malware review.
Chcete-li požádat o posouzení z hlediska malwaru, musíte použít postup na této stránce.
EnglishNo, Google doesn't provide programs to detect or remove malware.
Ne, společnost Google programy pro zjištění a odstranění malwaru neposkytuje.
EnglishSome drives might make your PC vulnerable to viruses and other malware.
Na některých jednotkách se mohou nacházet viry a jiný malware, které mohou ohrozit počítač.
EnglishIt’s important to clear your PC of viruses or malware before you change your password.
Před změnou hesla je důležité z počítače odstranit viry a malware.
EnglishThis article contains tips and pointers for preventing malware infection.
Tento článek obsahuje tipy a rady, jak se bránit malwarové infekci.
English"Malware" is any kind of software that's designed to harm a computer.
Malware označuje každý software, jehož účelem je poškození počítače.
EnglishUse the latest version of AVG anti-virus software to check your computer for malware.
Použijte nejnovější verzi antivirového softwaru AVG a zkontrolujte, zda počítač neobsahuje malware.
EnglishHelp defend your PC against viruses, malware, and other threats.
Chraňte svůj počítač před viry, škodlivým softwarem a dalšími hrozbami.
EnglishAlso, MAPS may collect the IP addresses that the potential malware files connect to.
Služba MAPS může také shromažďovat IP adresy, ke kterým se soubory s potenciálním malwarem připojují.
EnglishKinds of malware include (but are not limited to) viruses, worms, spyware, and Trojan horses.
Mezi malware patří mimo jiné viry, červi, spyware nebo trojské koně.
EnglishYou can protect yourself by learning what malware is, how it spreads, and how to prevent it.
Chránit se můžete tím, že zjistíte, co malware je, jak se šíří a jak se lze proti němu bránit.