EN

malicious {přídavné jméno}

volume_up
malicious (také: tricky, sly, cunning, underhand, vixenish, guileful)
volume_up
lstivý {příd. jm. m.}
Do you imagine that, like Descartes's malicious demon, you can manipulate their reality by controlling their perception?
Domníváte se, že jako Descartesův zlomyslný démon můžete manipulovat se skutečností tak, že budete řídit její vnímání?
volume_up
zákeřný {příd. jm. m.}
This approach is malicious and counter-productive.
Je to zákeřný a kontraproduktivní přístup.

Příklady použití pro "malicious" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNX allows the processor to help guard the PC from attacks by malicious software.
Technologie NX umožňuje, aby procesor chránil počítač před útoky škodlivého softwaru.
EnglishA Trojan horse is a malicious software program that hides inside other programs.
Trojský kůň je škodlivý software, který se skrývá uvnitř jiných programů.
EnglishThese programs can help protect your computer from spyware and other malicious software.
Tyto programy pomohou chránit počítač před spywarem a jiným škodlivým softwarem.
EnglishIt cannot be known how many of these systems are free of malicious software.
Nemůžeme vědět, kolik z těchto systémů není infikováno škodlivým softwarem.
EnglishThis also allows malicious websites to be flagged when masquerading as reputable sites.
To také umožňuje nahlásit škodlivé webové stránky, které se vydávají za známé weby.
EnglishIt can automatically find and remove malicious software that might already be installed.
Může automaticky vyhledat a odstranit škodlivý software, který již je nainstalován.
EnglishOpen a SmartScreen webpage where you can report malware (malicious software).
Otevře webovou stránku SmartScreen, na které můžete nahlásit malware (škodlivý software).
EnglishIn general, one in two computers have been victims to malicious infection.
Obětí zákeřného viru se stal, v obecném slova smyslu, každý druhý počítač.
EnglishThey can help protect your computer from spyware and malicious software.
Tyto programy pomáhají chránit počítač před spywarem a škodlivým softwarem.
EnglishGoogle Toolbar isn't malicious software, and adheres to strict privacy principles.
Lišta Google Toolbar není škodlivý software a splňuje přísné zásady ochrany osobních údajů.
EnglishSubject: Protecting consumers against spam, spyware and malicious software
Předmět: Ochrana spotřebitelů před spamy, spywarem a škodlivými programy
EnglishSmartScreen Filter also helps identify potentially malicious websites and known malware.
Také filtr SmartScreen pomáhá identifikovat potenciálně škodlivé weby a známý malware.
EnglishThis step helps prevent malicious software from automatically downloading to your computer.
Tento krok chrání váš počítač před automatickým stažením škodlivého softwaru.
EnglishAlthough most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
Ačkoli jde většinou pouze o reklamy, mohou také obsahovat škodlivý nebo nebezpečný kód.
EnglishAny further malicious and unfounded political attacks will be redundant.
Nebude již prostor pro další zlomyslné a neopodstatněné politické útoky.
EnglishWhat should I do if Microsoft Security Essentials detects malicious software on my PC?
Co dělat, když program Microsoft Security Essentials rozpozná v počítači škodlivý software?
EnglishHelp guard against viruses, spyware, and malicious software of all kinds.
Pomáhá chránit před viry, spywarem a škodlivým softwarem všeho druhu.
EnglishBy changing the listening port, the malicious user has to guess which port you've chosen.
By changing the listening port, the malicious user has to guess which port you've chosen.
EnglishHowever, add-ons can also install spyware or other malicious software.
Doplňky ale také mohou obsahovat spyware nebo jiný škodlivý software.
EnglishThis can help protect the remote computer from hackers and malicious software.
To pomáhá chránit počítač před hackery a škodlivým softwarem.

Synonyma (anglicky) pro "maliciousness":

maliciousness
malicious mischief
malicious gossip