anglicko-česko překlad pro "makeshift"

EN

"makeshift" český překlad

volume_up
makeshift {příd. jm.}
EN

makeshift {přídavné jméno}

volume_up
They do not dare to leave their makeshift encampments.
Neodvažují se opustit svoje provizorní tábory.

Příklady použití pro "makeshift" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is human suffering that characterises life on board these makeshift boats.
Život na těchto provizorních plavidlech je charakterizován utrpením.
EnglishMany flee into the sea in makeshift dinghies, running the considerable risk of drowning.
Mnozí prchají po moři na provizorních člunech a riskují utonutí.
EnglishThey do not dare to leave their makeshift encampments.
Neodvažují se opustit svoje provizorní tábory.
EnglishToday, the priority concern are some 10 000 to 30 000 people living in makeshift camps in flood-prone areas.
Dnes je naším prioritním zájmem 10 000 až 30 000 lidí, kteří žijí v provizorních táborech v záplavových oblastech.
EnglishAs they say, a makeshift solution lasts the longest.
Říká se, že nouzové řešení trvá nejdéle.
EnglishThey end up drowning their sorrows and the three pesos they have earned in alcohol at the makeshift bars where they find refuge.
Nakonec utopí žal spolu s vydělanými třemi pesy v alkoholu v provizorních barech, kde nacházejí útočiště.
EnglishThe loss of security of these climate migrants, forced to take refuge in makeshift camps, raises the level of threat against women.
Ztráta bezpečí těchto klimatických migrantů, kteří budou nuceni přijmout útočiště v provizorních táborech, zvýší stupeň ohrožení žen.
EnglishMore than a million people, half of them children, still live in makeshift camps, and a cholera epidemic caused over 4 000 deaths last October.
Více než milion lidí, z nichž polovinu tvoří děti, dosud žijí v záchranných táborech a epidemie cholery způsobila loni v říjnu přes 4 000 úmrtí.
EnglishEven now, human rights associations say that there are still 1 million displaced persons living in inhuman conditions in makeshift refugee camps.
Humanitární organizace ještě dnes sdělují, že 1 milion vysídlených osob stále žije v nelidských podmínkách v záchranných uprchlických táborech.
EnglishI also hope that a definitive solution will be found quickly with regard to the makeshift refugee camps, in which there are close to a million people living in almost subhuman conditions.
Rovněž doufám, že se v brzké době podaří nalézt konečné řešení otázky záchranných uprchlických táborů, v nichž bezmála milion osob žije v téměř nelidských podmínkách.

Synonyma (anglicky) pro "makeshift":

makeshift