anglicko-česko překlad pro "make-work"

EN

"make-work" český překlad

volume_up
make-work {podstatné jméno}
EN

make-work {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "make-work" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI knew that it was the context in which we could make Solvency II really work.
Věděl jsem, že jde o kontext, ve kterém může být Solventnost II opravdu účinná.
EnglishToday I’m going to show you how to update drivers to make your hardware work better.
Today I’m going to show you how to update drivers to make your hardware work better.
EnglishAnd it is why we must make it work for patients and for health services.
A proto se musíme postarat, aby to pro pacienty a zdravotnické služby fungovalo.
EnglishLet us keep it alive and make it work for the joint benefit of the EU and Turkey.
Udržme ho při životě, ať přispěje ke společnému prospěchu EU a Turecka.
EnglishThat would make our work easier, but in all other respects, the evaluation is a good one.
Usnadnilo by nám to práci. Ovšem ze všech ostatních stránek je posouzení kvalitní.
EnglishUnder Home/Work (Private), make sure the check box next to Remote Desktop is selected.
Under Home/Work (Private), make sure the check box next to Remote Desktop is selected.
EnglishThe machine will make the work.
Řekla: „Tak, Hansi, my jsme tam dali prádlo, pračka udělá to hlavní.
EnglishWe need these moments of surprise and reversal and wrongness to make these stories work."
Potřebujeme tyto chvíle překvapení, zvratů a omylnosti, aby tyto příběhy fungovaly.“
EnglishBut at the same time, we need a good deal of intuition to actually make the experiments work.
Zároveň ale potřebujeme značné množství intuice k vlastní experimentální práci.
EnglishWe all want to make our work more transparent, which includes Parliament's work as well.
Chceme svoji činnost více zprůhlednit a to platí i pro činnost Parlamentu.
EnglishYour mouse and keyboard make it possible to work with what you see on your monitor.
Myš a klávesnice umožňují pracovat s obsahem zobrazeným na monitoru.
EnglishI am looking forward to working with Parliament in the next phases to make this work.
Těším se, až na tom budeme s Parlamentem v dalších fázích pracovat a až společně uspějeme.
EnglishI am ready to do that work and make that effort, because those dreams were also my dreams.
Jsem připraven tu práci odvést a vynaložit to úsilí, protože tyhle sny byly i mými sny.
EnglishThe European Union should continue to work to make this convergence possible and fruitful.
Evropská unie by měla i nadále pracovat na tom, aby toto sbližování bylo možné a plodné.
EnglishCohesion policy can make innovation work across all Member States and regions.
Politika soudržnosti může zajistit, že inovace budou ve všech členských státech a všech regionech.
EnglishBut they're necessary: they're necessary to make that mathematics work.
Ale jsou nezbytné - nezbytné k tomu aby tato matematika fungovala.
EnglishA plan to put America back to work, make us more secure, and help stop global warming.
Je to plán jak Americe znovu dát práci, jak nás zabezpečit, a pomoci zastavit globální oteplování.
EnglishThe touchscreen on this tablet will make your work feel like play.
S dotykovým displejem tohoto tabletu vám bude práce připadat jako hra.
EnglishTo make HomeGroup work correctly between computers running Windows 7, open these ports:
Má-li domácí síť mezi počítači se systémem Windows 7 pracovat správně, otevřete následující porty:
EnglishThere are a number of settings that you can customize to make ripping work better for you.
Pro přizpůsobení funkce kopírování stop ze zvukových disků je k dispozici řada možností nastavení.

Synonyma (anglicky) pro "make-work":

make-work
English

Podobné překlady pro "make-work" česky

work podstatné jméno
work přídavné jméno
make an offer
make an appearance
dirty work podstatné jméno
make believe
to work sloveso
make narrow
Czech
out of work přídavné jméno
make it better
make bold