anglicko-česko překlad pro "to make up for"

EN

"to make up for" český překlad

EN

to make up for {sloveso}

volume_up
to make up for (také: to catch up)
The latter have the most ground to make up, for historical reasons.
Ty mají z historických důvodů co dohánět.
In my view, we are falling far short of the opportunities available to the European Union and have considerable ground to make up here.
Podle mě zdaleka nevyužíváme všechny příležitosti, jež se Evropské unii nabízejí, a máme v této oblasti hodně co dohánět.
It should be admitted that the European Union has a lot of ground to make up in the area of communication, and indeed especially in the area of dialogue with citizens.
Mělo by se připustit, že Evropská unie toho má hodně co dohánět v oblasti komunikace a opravdu zejména v oblasti dialogu s občany.

Příklady použití pro "to make up for" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf we make an exception for one, we will have to make up for it somewhere else.
Uděláme-li výjimku pro jeden z nich, budeme muset vzniklý výpadek dohnat někde jinde.
EnglishI believe, however, that we must also make up for the mistakes we committed there.
Jsem však také přesvědčen, že musíme napravit chyby, jichž jsme se v Iráku dopustili.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Sama žiji v slovenském regionu, kde přibližně 10 % obyvatel tvoří Romové.
EnglishThe Member States' contributions make up one-fortieth of their national spending.
Příspěvky členských států činí jednu čtyřicetinu jejich národních výdajů.
EnglishThis means that they make up 90% of the publicly funded development aid in the world.
To představuje 90 % z celkového objemu veřejně financované rozvojové pomoci.
EnglishTo make up this deficit, Washington has to borrow each day more than USD 5 billion.
Pro úhradu tohoto schodku si Washington musí každý den vypůjčit více než 5 miliard eur.
EnglishWe need to be fair, we have to make up for lost time and review certain dogmas.
Musíme jednat poctivě, dohnat ztracený čas a přezkoumat jistá dogmata.
EnglishYou've got to make 60 different decisions, completely make up your car.
Musíte ale učinit 60 různých rozhodnutí, abyste si kompletně poskládali auto.
EnglishThey make up 99% of all our companies in Europe and employ 100 million people.
Tvoří 99 % všech společností v Evropě a zaměstnávají 100 milionů lidí.
EnglishSMEs make up more than 98% of the businesses in my rural constituency of Wales.
V mém venkovském volebním obvodu Walesu tvoří malé a střední podniky více než 98 % podniků.
EnglishSmall and medium-sized enterprises make up over 99% of all enterprises in Europe.
Malé a střední podniky tvoří více než 99 % všech podniků v Evropě.
EnglishIn my report the teachers frequently asked when I would finally make up my mind to learn.
Profesoři často psali do mého hodnocení, kdy se už konečně rozhodnu učit.
EnglishOtherwise we would be completely subverting the principles of freedom that make up what we are.
Jinak bychom zcela převraceli principy svobody, které z nás dělají, to co jsme.
EnglishReunified Germany is the economic powerhouse of the 27 countries that make up the Union.
Sjednocené Německo je hospodářským motorem všech 27 zemí tvořících Unii.
EnglishTomorrow, we will be ratifying the new European Commission, of which women make up only a third.
Zítra budeme schvalovat novou Evropskou komisi, z níž ženy tvoří pouze třetinu.
English(CS) Mr President, as we have heard, women make up only 5% of the European prison population.
(CS) Pane předsedo, v evropských věznicích, jak tady již bylo řečeno, je jen 5 % žen.
EnglishGiven its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Vzhledem k politické struktuře vládnou v Belgii koaliční vlády.
EnglishThe different players in Family Safety and Windows make up a team that works together:
Jednotlivé součásti Zabezpečení rodiny a Windows se navzájem doplňují a tvoří fungující tým:
EnglishSelfemployed people currently make up only 16% of the working population.
Samostatně výdělečně činné osoby tvoří v současné době pouze 16 % pracujícího obyvatelstva.
EnglishAs I have already pointed out, women make up an important component of that category.
Jak jsem už zdůraznil, důležitou součást této kategorie tvoří ženy.

Podobné překlady pro "to make up for" česky

up předložka
Czech
up příslovce
for předložka
for spojka
Czech
make arrangement for
to wait up for sloveso