anglicko-česko překlad pro "make friends"

EN

"make friends" český překlad

EN

make friends

volume_up
make friends
You can improve your language skills, experience Dutch culture, make friends from all over the Netherlands, and it looks good on your CV!
Můžete si zlepšit jazykové znalosti, zažít nizozemskou kulturu, spřátelit se s lidmi z celého Nizozemska a ve vašem životopise to bude působit dobře.

Příklady použití pro "make friends" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWhen you or your friends make changes, SkyDrive saves them online in one place.
Pokud vy nebo vaši přátelé udělají nějaké změny, SkyDrive je uloží online na jednom místě.
EnglishVoluntary work is a great way to make new friends while serving the community in a useful way.
The page you have chosen to see is not yet available in this language.
EnglishFind out about the culture, gain new experiences and make friends.
Poznejte místní kulturu, získejte nové zkušenosti a přátele.
EnglishWe must make friends with China so that it can learn from us.
Musíme se s Čínou přátelit, aby se od nás mohla učit.
EnglishSo why not study abroad to improve your language skills, experience foreign culture and make new friends?
Zkuste studovat v zahraničí, abyste zlepšili své jazykové znalosti, poznali cizí kulturu a získali nové přátele.
EnglishOur job is to make friends in these countries.
Naším úkolem je získat v těchto zemích přátele.
EnglishAnd then my friends who make small independent films say, "Well, how are we supposed to compete with these big, giant Hollywood movies?"
A ti známí, co točí malé nezávislé filmy říkají, "no, jak asi máme soupeřit s těmi mega Hollywoodskými trháky?"
English(Video) MS: I have friends who make great big, giant Hollywood films, and I have friends who make little independent films like I make.
(video) MS: Mám známé, co točí skvělé velké, obrovské Hollywoodské filmy a mám i známé, co točí malé nezávislé filmy jako já.
EnglishYou can improve your language skills, experience Dutch culture, make friends from all over the Netherlands, and it looks good on your CV!
Můžete si zlepšit jazykové znalosti, zažít nizozemskou kulturu, spřátelit se s lidmi z celého Nizozemska a ve vašem životopise to bude působit dobře.

Podobné překlady pro "make friends" česky

friends podstatné jméno
make an offer
make an appearance
make believe
make narrow
make it better
make bold
make a booboo
make it up
make better
make fun of
make it
make a difference
make no difference
make a living
make arrangement for