anglicko-česko překlad pro "make ends meet"

EN

"make ends meet" český překlad

EN

make ends meet

volume_up

Příklady použití pro "make ends meet" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI fear that it will primarily be those who are already finding it hard to make ends meet.
Obávám se, že to budou především ti, kteří již teď s penězi vycházejí obtížně.
EnglishMeanwhile, countries like Lithuania are struggling to make ends meet.
Naproti tomu země, jako je Litva, bojují o to, aby vystačily s penězi.
EnglishBeing down at the bottom means that you're struggling to make ends meet.
Naopak ty dolní ukazují, že se budete potýkat s nedostatkem.
EnglishSeventy-nine million Europeans have to make ends meet on only 60% of the average income of their respective countries.
Sedmdesát devět milionů Evropanů musí vystačit s pouhými 60 % průměrného příjmu v dané zemi.
EnglishMr President, every day more and more of my constituents find it nigh impossible to make ends meet.
Pane předsedající, každý den se stále více a více mých voličů nachází v situaci, kdy je pro ně téměř nemožné vystačit si s příjmy.
EnglishAnd to think that the European Union is prepared to pile this legislation on just at a time when we are in the depths of a recession and when people are struggling to make ends meet!
A myslíte si, že je Evropská unie připravena hromadit tyto právní předpisy právě v době, kdy jsme v hlubinách recese a kdy se lidé snaží vyjít s penězi?
EnglishWe only need to talk to people, women in the home and pensioners anywhere in Europe, in Italy, France or wherever, to know that people are finding it hard to make ends meet.
Stačí, abychom si pohovořili s lidmi, se ženami v domácnosti a důchodci kdekoli v Evropě, v Itálii, Francii nebo jinde, a zjistíme, že lidé se se situací vyrovnávají obtížně.

Podobné překlady pro "make ends meet" česky

meet podstatné jméno
ends podstatné jméno
Czech