anglicko-česko překlad pro "make-do"

EN

"make-do" český překlad

volume_up
make-do {příd. jm.}
EN

make-do {přídavné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "make-do" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTraffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.
Dopravní přetížení skutečně nepřispívají k atraktivnosti měst a jejich center.
EnglishWe are trying to make sure that people do turn up to vote for these urgencies.
Snažíme se ujistit, že se lidé dostaví na hlasování o naléhavých záležitostech.
EnglishIt is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
Je naší povinností udělat vše, co je v našich silách, aby k tomu došlo co nejdříve.
EnglishBut whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
Ale ať už je to cokoli, musíme zajistit, abychom to z neznalosti nepřehlédli.
EnglishNow, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
Existuje něco, co můžete udělat pro to, aby váš mozek vypěstoval nové mozkové buňky.
EnglishOn the other hand, we must make sure that we do not lose any essential jobs.
Na druhou stranu musíme zajistit, že nepřijdeme o žádná zásadní pracovní místa.
EnglishNow is not the time for explanations of vote, so please do not make such comments.
Nyní není doba pro vysvětlování hlasování, proto se, prosím. zdržte takových poznámek.
EnglishHow do we make sure that also in the future there are no political prisoners in Belarus?
Jak zajistíme, aby ani v budoucnosti nebyli v Bělorusku žádní političtí vězni?
English(Laughter) (Applause) I mean, if you've got to have an enemy, do make it Ann Coulter.
(Smích) (Potlesk) No, když už musíte mít nepřítele, není špatné si vybrat Ann Coulter.
EnglishLet us make sure that we do the job properly for people with restricted mobility.
Zajistěme, abychom věci týkající se osob s omezenou schopností pohybu dotahovali do konce.
EnglishAgencies also make decisions, as do the Council and the Member State governments.
I agentury činí rozhodnutí, a stejně tak Rada a vlády členských států.
EnglishThere are also lots of things you can do to make sure your themes look great on your desktop.
Máte také spoustu možností, jak se ujistit, že motivy na ploše vypadají báječně.
EnglishIf they should all be sustainable on a finite planet, how do you make that happen?
Pokud by měly být všechny udržitelné, jak byste to udělali na planetě, jež má omezené zdroje?
EnglishI think we want to make sure that we do not have the level of bureaucracy that we are getting.
Domnívám se, že se chceme ujistit, že nezvyšujeme úroveň byrokratického zatížení.
EnglishThese deaths cannot be avoided at this stage if we do not make any progress.
Těmto úmrtím nebudeme moci zabránit, pokud se nám nepodaří dosáhnout v této oblasti pokroku.
EnglishWe need to be generous in order to ensure that we do not make terrorism an electoral affair.
Musíme být velkomyslní a postarat se o to, že se z terorismu nestane volební senzace.
EnglishAlso, carbon capture and storage do not make coal power low carbon.
Navíc zachycování a ukládání uhlíku neznamená, že jde o uhlí s nízkým obsahem uhlíku.
EnglishBut I do make my commitment to carry on with this, because there is a strength of feeling.
Slibuji však, že na tom budu dále pracovat, neboť je to u mne spojeno se silnými emocemi.
EnglishIf all we want to do is make statements, of course we could act.
Pokud jsme chtěli jen vydávat prohlášení, pak jsme pochopitelně mohli jednat.
EnglishSecondly, we need to make sure we do not neglect the situation and let it drift into terrorism.
Za druhé nesmíme tuto situaci zanedbávat a nechat ji sklouznout k terorismu.

Synonyma (anglicky) pro "make-do":

make-do

Podobné překlady pro "make-do" česky

make an offer
to do sloveso
make an appearance
make believe
make narrow
make it better
make bold
make a booboo
make it up
to not bother to do sloveso
make better