anglicko-česko překlad pro "mailing list"

EN

"mailing list" český překlad

EN

mailing list

volume_up

Příklady použití pro "mailing list" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf I'm not in the To or CC list of the message (as for a message to a mailing list):
Nejsem-li uveden v polích Komu a Kopie (napríklad zpráva poštovního seznamu):
EnglishType names or drag addresses into the mailing list below:
Napište jména nebo pretáhnete adresy do níže uvedené poštovní složky:
EnglishMessages sent to a mailing list won't be added to this folder.
Zprávy odeslané seznamu adresátů do této složky přidány nebudou.
EnglishA mailing list cannot have itself as a member
Poštovní seznam nemuže mít za clena sám sebe
EnglishFor example, suppose 10% of your online visitors sign up for a mailing list, and your CPA for this conversion is $2.
Předpokládejme například, že 10 % návštěvníků se zaregistrovalo k odběru informačních e-mailů a CPA pro tuto konverzi činí 40 Kč.
EnglishAdd mailing list to:
EnglishMailing List Info
EnglishAfter all, aren't you curious how many people join your mailing list after watching that expensive video ad your company just created?
Koneckonců vás jistě zajímá, kolik lidí se po přehrání drahé videoreklamy, kterou vaše společnost právě vytvořila, zapíše do vašeho seznamu příjemců.

Podobné překlady pro "mailing list" česky

mailing podstatné jméno
mailing přídavné jméno
list podstatné jméno
check list podstatné jméno
price list podstatné jméno
Czech