anglicko-česko překlad pro "maiden"

EN

"maiden" český překlad

volume_up
maiden {podstatné jméno}
CS
volume_up
maiden {příd. jm.}
CS
volume_up
maidens {podstatné jméno}
EN

maiden {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "maiden" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt was indeed a great pleasure to have you here with us for your maiden appearance in plenary.
Bylo nám skutečně velkým potěšením setkat se s vámi poprvé na plenárním zasedání.
English. - Mr President, this is my first, or maiden, speech in this Parliament.
jménem skupiny EFD. - Pane předsedající, toto je má první - "panenská" řeč v tomto Parlamentu.
EnglishCan I just quickly say that 'faint heart never won fair maiden', and I think we need to be much bolder here.
Mohu jen narychlo říci, že "kdo se bojí, nesmí do lesa", a myslím si, že my tu musíme být mnohem odvážnější.
EnglishMr President, Commissioner, I shall conclude my maiden speech at this plenary with that appeal for transparency.
Pane předsedající, paní komisařko, touto žádostí o transparentnost své první vystoupení na tomto plénu zakončím.
EnglishSocial Security number, bank account number, PIN number, credit card number, mother's maiden name, or birthday).
I když vypadají, že pocházejí z oprávněného zdroje, nebo obsahují oficiálně vypadající webovou stránku, buďte opatrní.
EnglishYet it sank on its maiden voyage, despite the watertight caissons, because the engineers did not think there could be a leak on that scale.
Potopila se však při své první cestě, i přes své vodotěsné komory, protože inženýři nepředpokládali, že může dojít k trhlině takových rozměrů.

Synonyma (anglicky) pro "maiden":

maiden
maidenly
English