anglicko-česko překlad pro "mahatma"

EN

"mahatma" český překlad

volume_up
mahatma {podstatné jméno}
CS

"mahátma" anglický překlad

EN
EN

mahatma {podstatné jméno}

volume_up
1. náboženství
Very few Indians today wish that India had gone down Mahatma Gandhi's road.
Málokterý Ind si dnes myslí, že Indie se měla vydat cestou, kterou jí vytyčil Mahatma Ganghi.
The alternative, which was proposed by Mahatma Gandhi, was to institutionalize and make poverty permanent.
Alternativou, s níž přišel Mahatma Gandhi, bylo zavést chudobu jako trvalou státní filozofii.
As Mahatma Gandhi famously said, "You must become the change you wish to see in the world."
Jak zní slavný výrok Mahatma Gandhího: "Musíte se sami stát změnou, kterou chcete vidět ve světě."
CS

mahátma {mužský rod }

volume_up
1. náboženství
mahátma
volume_up
mahatma {podstatné jméno}
Málokterý Ind si dnes myslí, že Indie se měla vydat cestou, kterou jí vytyčil Mahatma Ganghi.
Very few Indians today wish that India had gone down Mahatma Gandhi's road.
Alternativou, s níž přišel Mahatma Gandhi, bylo zavést chudobu jako trvalou státní filozofii.
The alternative, which was proposed by Mahatma Gandhi, was to institutionalize and make poverty permanent.
Jak zní slavný výrok Mahatma Gandhího: "Musíte se sami stát změnou, kterou chcete vidět ve světě."
As Mahatma Gandhi famously said, "You must become the change you wish to see in the world."

Příklady použití pro "mahatma" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishVery few Indians today wish that India had gone down Mahatma Gandhi's road.
Málokterý Ind si dnes myslí, že Indie se měla vydat cestou, kterou jí vytyčil Mahatma Ganghi.
EnglishSo the college works following the lifestyle and workstyle of Mahatma Gandhi.
Univerzita funguje podle životního stylu Mahátmy Gándhího.
EnglishDoes Mahatma Ghandi's home country really wish to disregard this now?
Chce snad vlast Mahátmy Gándhího skutečně tuto otázku podceňovat?
EnglishAs Mahatma Gandhi famously said, "You must become the change you wish to see in the world."
Jak zní slavný výrok Mahatma Gandhího: "Musíte se sami stát změnou, kterou chcete vidět ve světě."
EnglishThe alternative, which was proposed by Mahatma Gandhi, was to institutionalize and make poverty permanent.
Alternativou, s níž přišel Mahatma Gandhi, bylo zavést chudobu jako trvalou státní filozofii.
EnglishLet me just remind you of what Mahatma Gandhi had said.
Dovolte mi připomenout co řekl Mahátmá Gándhí.
EnglishAs Mahatma Gandhi said, 'an eye for an eye and a tooth for a tooth will leave us all blind and toothless'.
Jak prohlásil Mahátma Gándhí, když budeme všichni jednat podle zásady "oko za oko, zub za zub", budeme všichni slepí a bezzubí.
EnglishMahatma Gandhi, one of the greatest civil fighters of all time, said, "Be the change you wish to see in the world."
Mahatma Gandhi, jeden z největších bojovníků za lidská práva, řekl: "Ty musíš být tou změnou, kterou chceš vidět ve světě."
EnglishWhen I read the title of the report, 'Civil dialogue under the Treaty of Lisbon', it reminded me of a phrase by Mahatma Gandhi.
Když jsem si četl název zprávy, Občanský dialog v souladu s Lisabonskou smlouvou, připomněl mi jednu větu Mahatmy Gandhího.
EnglishThis document was signed by India, a country that owes so much to Mahatma Ghandi, who was a fervent advocate of the rights of the individual.
Tento dokument podepsala Indie, tedy země, která vděčí za mnohé Mahátmovi Gándhímu, jenž byl vytrvalým obhájcem práv jednotlivce.
EnglishIn this vein, I should like to conclude by noting that, as Mahatma Gandhi said, the protection of human rights is the necessary precondition for peace.
V této souvislosti bych chtěla skončit připomínkou toho, že - jak řekl Mahátma Gándhí - ochrana lidských práv je nutným předpokladem míru.
English. - (DE) Mr President, Mahatma Gandhi said 'The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way it treats its animals.'
jménem skupiny ALDE. - (DE) Pane předsedající, Mahátma Gándhí řekl "Na velikost národa a jeho morální pokrok můžeme usuzovat ze způsobu, jakým zachází se svými zvířaty".