anglicko-česko překlad pro "magnifier"

EN

"magnifier" český překlad

volume_up
magnifier {podstatné jméno}
CS
volume_up
magnifying {příd. jm.}
volume_up
magnified {příd. jm.}
volume_up
magnifying glass {podstatné jméno}
CS
EN

magnifier {podstatné jméno}

volume_up
For information about how to use Magnifier, see Make items on the screen appear bigger (Magnifier).
Informace o používání programu Lupa naleznete v části Zvětšování položek na obrazovce (Lupa).
If you want to have Magnifier at your fingertips, you can pin it to the taskbar.
Pokud chcete mít program Lupa snadno po ruce, můžete jej připnout k hlavnímu panelu.
Enter Magnifier in the search box, tap or click Apps, and then tap or click Magnifier.
Do vyhledávacího pole zadejte text Lupa, klepněte nebo klikněte na Aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Lupa.

Příklady použití pro "magnifier" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf you want to have Magnifier at your fingertips, you can pin it to the taskbar.
Pokud chcete mít program Lupa snadno po ruce, můžete jej připnout k hlavnímu panelu.
EnglishThe zoom increment determines how quickly Magnifier zooms in and out.
Přírůstek (rozdíl) lupy určuje, jak rychle lupa provádí přiblížení a oddálení.
EnglishWhen you're using lens mode, you can adjust the size of the Magnifier lens.
Pokud používáte režim objektivu, můžete upravit velikost objektivu lupy.
EnglishMagnifier enlarges different parts of the screen and is part of the Ease of Access Center.
Program Lupa zvětšuje různé části obrazovky a je součástí Centra usnadnění přístupu.
EnglishThis option sets Magnifier to run when you log on to your computer.
Tato možnost nastaví spuštění programu Lupa při vašem přihlášení k počítači.
EnglishClick Magnifier, and then click a zoom level just below the toolbar.
Klepněte na tlačítko Lupa a vyberte úroveň přiblížení pod panelem nástrojů.
EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Pomocí tohoto nástroje vytvoříte samostatné okno, ve kterém se zobrazí zvětšená část obrazovky.
EnglishMagnifier will open in Full-screen view unless you change the settings.
Nástroj Lupa se spustí v režimu zobrazení na celé obrazovce (pokud toto nastavení nezměníte).
EnglishTo open it quickly, click Start, and then type Magnifier.
Chcete-li jej rychle spustit, klikněte na tlačítko Start a napište text Lupa.
EnglishFor more information about using Magnifier, see Make items on the screen appear bigger (Magnifier).
Další informace o použití lupy získáte v tématu Zvětšování položek na obrazovce (Lupa).
EnglishYou can set Magnifier to follow your mouse, the insertion point, or the keyboard.
Nástroj Lupa můžete nastavit tak, aby sledovat ukazatel myši, oblasti pro zadávání nebo kurzor klávesnice.
EnglishTo return to a normal view, click the Magnifier again, and then click in the picture.
Chcete-li se vrátit k normálnímu zobrazení, klepněte znovu na tlačítko Lupa a pak klepněte do obrázku.
EnglishIf you have a touch screen, Magnifier will display white borders around the edge of your screen.
Jestliže máte dotykovou obrazovku, zobrazí nástroj Lupa kolem jejího okraje bílé ohraničení.
EnglishFor a list of keyboard shortcuts that you can use with Magnifier, see Keyboard shortcuts.
Seznam klávesových zkratek, které lze s nástrojem Lupa používat, naleznete v tématu Klávesové zkratky.
EnglishMagnifier can display objects on the screen up to sixteen times larger than actual size.
Program Lupa může zobrazovat objekty na obrazovce až šestnáctkrát větší než je jejich skutečná velikost.
EnglishFor information about how to use Magnifier, see Make items on the screen appear bigger (Magnifier).
Informace o používání programu Lupa naleznete v části Zvětšování položek na obrazovce (Lupa).
EnglishMedia Center supports Magnifier and other screen magnifiers.
Aplikace Media Center podporuje program Lupa a další nástroje pro zvětšení zobrazení na obrazovce.
EnglishSelect a check box to choose how Magnifier focuses.
Zaškrtnutím příslušných políček zvolte, co má nástroj Lupa zobrazovat.
EnglishEnter Magnifier in the search box, tap or click Apps, and then tap or click Magnifier.
Do vyhledávacího pole zadejte text Lupa, klepněte nebo klikněte na Aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Lupa.
EnglishThe zoom level in the Magnifier window will change right away.
Úroveň přiblížení v okně programu Lupa se okamžitě změní.

Synonyma (anglicky) pro "magnified":

magnified
magnifying glass