anglicko-česko překlad pro "magnified"

EN

"magnified" český překlad

volume_up
magnified {příd. jm.}
volume_up
magnifier {podstatné jméno}
CS
volume_up
magnifying {příd. jm.}
volume_up
magnifying glass {podstatné jméno}
CS
EN

magnified {přídavné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "magnified" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWhen you move the mouse pointer, the area of the screen that's magnified moves along with it.
Při přesouvání ukazatele myši se pohybuje také zvětšená oblast obrazovky.
EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Pomocí tohoto nástroje vytvoříte samostatné okno, ve kterém se zobrazí zvětšená část obrazovky.
EnglishYou can then control which area of the screen is magnified.
Poté můžete ovládacími prvky určit oblast obrazovky, která má být zvětšena.
EnglishIn full-screen mode, your entire screen is magnified.
V režimu zobrazení na celou obrazovku zabírá zobrazený obsah celou obrazovku.
EnglishIn lens mode, the area around the mouse pointer is magnified.
V režimu objektivu je zvětšena oblast v okolí ukazatele myši.
EnglishIn docked mode, only a portion of the screen is magnified, leaving the rest of your desktop unchanged.
V dokovaném režimu je zvětšena pouze část obrazovky, přičemž zbývající části plochy zůstanou nezměněné.
EnglishAs you move around the screen, parts of the screen appear magnified in the docking area, even though the main part of the screen is unchanged.
Při pohybu po obrazovce se zvětšené části obrazovky zobrazují v ukotvené oblasti a hlavní část obrazovky se nemění.
EnglishFor example, the screen can be magnified, screen colors can be adjusted to make the screen easier to see and read, and unnecessary animations and background images can be removed.
Chcete-li, aby byl obsah obrazovky lépe viditelný a čitelný, je například možné obrazovku zvětšit, upravit barvy obrazovky nebo také odstranit nadbytečné animace a obrázky na pozadí.

Synonyma (anglicky) pro "magnified":

magnified
magnifying glass