anglicko-česko překlad pro "magnificent"

EN

"magnificent" český překlad

volume_up
magnificent {příd. jm.}
volume_up
magnificence {podstatné jméno}
EN

magnificent {přídavné jméno}

volume_up
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Nádherný stůl, překrásné židle, sympatická atmosféra, jako vždy.
The peacock's magnificent tail is the most famous example of this.
Třeba pávův nádherný ocas je toho dobrým příkladem.
The blue whale, it's a dwarf if compared with the real biggest creature that exists on the planet -- that is, this wonderful, magnificent Sequoiadendron giganteum.
. ~~~ Plejtvák obrovský je trpaslík ve srovnání s opravdovou největší bytostí naší planety -- kterou je, tento úžasný, nádherný sekvojovec obrovský.
magnificent (také: grandiose)
It is a fact, Mr President, that Spain has magnificent professional staff, and it is to be regretted that they are marginalised to such an extent in day-to-day reality.
Skutečností je, pane předsedo, že Španělsko má skvělý tým odborníků, a musíme jen litovat, že v každodenní realitě jsou v tak velké míře opomíjeni.

Příklady použití pro "magnificent" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(ES) Madam President, I would like to refer to three aspects of this magnificent report.
(ES) Paní předsedající, chtěl bych upozornit na tři aspekty této vynikající zprávy.
EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Aj Wej-wej je následníkem úžasných a odvěkých čínských uměleckých tradic.
EnglishI believe what the workers in this dangerous zone are still doing today is magnificent.
Myslím si, že to, co dělníci ještě dnes dělají v této nebezpečné zóně, je velkolepé.
Englisha beautiful city, a splendid atmosphere, no Cohn-Bendit there, so just magnificent!
krásné město, úžasná atmosféra, žádný Cohn-Bendit, prostě nádhera!
EnglishAn exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Nádherný stůl, překrásné židle, sympatická atmosféra, jako vždy.
EnglishMeasures such as these are, in my view, a magnificent example to others.
Takováto opatření jsou dle mého skvělým příkladem pro ostatní.
EnglishAnd they were always magnificent, because the dancers were professionals and they were terrific, right?
A bylo to vždycky velkolepé, protože tanečníci byli profesionálové a byli fantastičtí.
English(Interjection by Daniel Cohn-Bendit: And magnificent Members of Parliament!)
(Zvolání Daniela Cohn-Bendita: A skvělí poslanci!)
EnglishI feel he has given a magnificent account of the difficulties involved.
Domnívám se, že výborně vysvětlil relevantní problémy.
EnglishIt is an immense, magnificent effort, but it is a national effort.
Je to nesmírné, velkolepé úsilí, ale je to národní úsilí.
EnglishI think what has been done about the nuclear hell that has emerged in Japan is magnificent.
Myslím si, že to, co bylo učiněno v souvislosti s jaderným peklem, k němuž došlo v Japonsku, je velkolepé.
EnglishI believe this is a magnificent directive, and that it will strengthen the creation of intellectual property.
Jsem přesvědčen, že se jedná o skvělou směrnici, která posílí vytváření duševních statků.
EnglishIf we speak of magnificent unspoiled natural beauty, we have grounds for applying the latest standards there.
Pokud hovoříme o velkolepé kráse přírodního bohatství, máme důvod použít zde nejnovější normy.
EnglishSo this is where the tar sands live, under one of the last magnificent Boreal forests. ~~~ The oil is not liquid.
Zde se dehtové písky nachází, pod jedním z posledních úžasných severských boreálních lesů.
EnglishThe peacock's magnificent tail is the most famous example of this.
Třeba pávův nádherný ocas je toho dobrým příkladem.
EnglishMay I ask those who bang on about the EU being this magnificent machine to ask themselves that question?
Mohu požádat ty, kdo fanaticky mluví o EU jako o velkolepém stroji, aby si sami položili tuto otázku?
EnglishLastly, I would like to thank the rapporteur, who was magnificent: highly passionate, enthusiastic and competent.
Na závěr bych rád poděkoval paní zpravodajce, která byla skvělá: velmi zanícená, nadšená a kompetentní.
EnglishThis is a magnificent, impressive fish, which has been fished for centuries and which we have eaten for centuries.
Je to nádherná, impozantní ryba, která byla staletí předmětem rybolovu, a která byla po staletí konzumována.
EnglishPhotographer Ian Rushton captures the magnificent city of Queenstown and its surrounding areas in these stunning images.
Fotograf Ian Rushton na těchto nádherných záběrech zachytil úchvatné město Queenstown a okolní oblasti.
EnglishThis is a magnificent result after just four years.
Po čtyřech letech je to velice výrazný úspěch.

Synonyma (anglicky) pro "magnificent":

magnificent
magnificently
magnificence