anglicko-česko překlad pro "magnetism"

EN

"magnetism" český překlad

volume_up
magnetism {podstatné jméno}
volume_up
magnet {podstatné jméno}
CS
volume_up
magnetic {příd. jm.}
volume_up
magnetization {podstatné jméno}
CS

"magnetismus" anglický překlad

EN

magnetism {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
So, quite understandably, qualities like magnetism and charisma suddenly come to seem really important.
Takže se celkem pochopitelně kvality jako je přitažlivost a charisma najednou zdají být docela důležitými.
2. fyzika
The only magnetism comes from electric charges and currents.
Magnetismus pochází pouze z elektrických nábojů a proudů.
The next -- second -- equation says that there is no magnetism other than that.
Další -- druhá -- rovnice říká, že neexistuje jiný magnetismus než tento.
Náš magnetismus nadále trvá.
CS

magnetismus {mužský rod }

volume_up
1. fyzika
magnetismus
volume_up
magnetism {podstatné jméno}
Magnetismus pochází pouze z elektrických nábojů a proudů.
The only magnetism comes from electric charges and currents.
Další -- druhá -- rovnice říká, že neexistuje jiný magnetismus než tento.
The next -- second -- equation says that there is no magnetism other than that.
Our magnetism is still there.

Příklady použití pro "magnetism" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOccasionally the color shift will remain after you remove the source of magnetism.
Posun barev někdy na obrazovce zůstane i po odstranění magnetického zdroje.
EnglishThe next -- second -- equation says that there is no magnetism other than that.
Další -- druhá -- rovnice říká, že neexistuje jiný magnetismus než tento.
EnglishObviously it's clinging there, not by animal magnetism, but by chicanery, my index finger being there.
Očividně to přiléhá, ale ne kvůli animálnímu magnetivismu, ale přes trik, můj ukazováček to drží.
EnglishThe only magnetism comes from electric charges and currents.
Magnetismus pochází pouze z elektrických nábojů a proudů.
EnglishSo, quite understandably, qualities like magnetism and charisma suddenly come to seem really important.
Takže se celkem pochopitelně kvality jako je přitažlivost a charisma najednou zdají být docela důležitými.
EnglishI'm going to open my hand, and hopefully, if all is well, my pure animal magnetism will hold the knife.
Otevřu svoji ruku a doufejme, jestli je všechno správně, můj čistý animální magnetismus bude držet tento nůž.
EnglishSo evolution's trick is to make them beautiful, to have them exert a kind of magnetism to give you the pleasure of simply looking at them.
Zamyslete se krátce nad tím důležitým zdrojem estetického potěšení, tou magentickou přitažlivostí krásných krajin.
EnglishOur magnetism is still there.
EnglishDoesn't matter if we turn the whole of space around by some angle, it doesn't leave the -- doesn't change the phenomenon of electricity or magnetism.
Nezáleží, pootočíme-li celý prostor pod nějakým úhlem, to neponechá -- nezmění to vlastnost elektřiny nebo magnetismu.
EnglishUnfortunately, if the monitor is exposed to the source of magnetism for too long, degaussing will not be able to clear it up, requiring you to repair or replace the monitor.
Pokud je však monitor vystaven působení magnetického zdroje příliš dlouhou dobu, odmagnetizováním se posun barev neodstraní a je potřeba monitor opravit nebo vyměnit.

Synonyma (anglicky) pro "magnetism":

magnetism
magnet
magnetic
magnetization