anglicko-česko překlad pro "magically"

EN

"magically" český překlad

volume_up
magic {příd. jm.}
volume_up
magic {podstatné jméno}
volume_up
magical {příd. jm.}
volume_up
white magic {podstatné jméno}
EN

magically {příslovce}

volume_up

Příklady použití pro "magically" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFundamentally, money to fund the public sector does not magically appear.
Peníze na financování veřejného sektoru nelze vykouzlit.
EnglishAnd each year, she is magically compelled to return.
A každý rok je kouzlem přinucena se za ním vrátit.
EnglishOur cars have sensors by which they magically can see everything around them and make decisions about every aspect of driving.
Naše auta mají senzory, pomocí kterých zázračně vidí vše okolo sebe a rozhodují o každé oblasti řízení.
EnglishPhoto Gallery magically blends them together.
Fotogalerie je pak zázračně spojí dohromady.
EnglishSuddenly, however, after yet another electoral win by Mr Berlusconi, the danger to the free movement of ideas has magically returned.
Najednou se však po dalším volebním vítězství pana Berlusconiho nebezpečí pro volný pohyb myšlenek jako kouzlem vrátilo.
EnglishSo contrary to what we heard a few months back about how 75 percent of that oil sort of magically disappeared and we didn't have to worry about it, this disaster is still unfolding.
Takže na rozdíl od toho, co jsme slyšeli před několika měsíci, jak se 75 procent té ropy jaksi zázrakem vytratilo, a my si s tím nemusíme dělat starosti, ta zkáza pokračuje.