anglicko-česko překlad pro "magazines"

EN

"magazines" český překlad

volume_up
magazine {podstatné jméno}
volume_up
weekly magazine {podstatné jméno}
EN

magazines {množné číslo}

volume_up
magazines (také: journals)
Now there are magazines about water.
Nyní jsou zde magazíny o vodě.

Příklady použití pro "magazines" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHe previously worked as a business and technology reporter for newspapers and magazines.
Dříve pracoval jako reportér pro obchod a technologie pro noviny a časopisy.
EnglishHe previously worked as a business and technology reporter for newspapers and magazines.
Dřív pracoval jako reportér pro obchod a technologie pro noviny a časopisy.
EnglishHowever, the ban on advertising also applies to these magazines and brochures.
Zákaz reklamy se však vztahuje i na tyto časopisy a brožury.
EnglishAnd I have to tell you, as a former publisher of hobbyist magazines, I find this strangely beautiful.
A musím vám říct, jako dřívější vydavatel hobby časopisů připadá mi to podivně krásné.
EnglishThe agencies and the magazines should be asking themselves whether this is really the right thing to do.
Tyto agentury a časopisy by si měly položit otázku, zda je tento postup skutečně správný.
EnglishThey are often used for printing, especially professional quality printing often used for books or magazines.
Často se používají k tisku, zejména ke kvalitnímu profesionálnímu tisku knih a časopisů.
EnglishPreviously, he was a business and technology reporter for newspapers and trade magazines.
Před tím pracoval jako reportér se zaměřením na technologie a podnikání, píšící do novin a obchodních časopisů.
EnglishOther sources, which are understood to be complementary and which include magazines and newspapers, should be maintained.
Ostatní zdroje, jež jsou považovány za doplňující a zahrnují časopisy a noviny, by měly být podporovány.
EnglishIt reduces the cover price of magazines and newspapers and ensures that much audiovisual content is available free to consumers.
Snižuje režijní cenu časopisů a tisku a zabezpečuje, že spotřebitelé dostávají většinu audiovizuálního obsahu zdarma.
EnglishNow there are magazines about water.
EnglishThe magazines started to cover it.
EnglishPatients themselves will search for the information they want, which will not be forced on them, via the radio or television, newspapers or magazines.
Pacienti si sami vyhledají informaci, kterou potřebují a jež jim nebude vnucena rádiem či televizí, novinami nebo časopisy.
English(Laughter) We subscribed to a lot of magazines, did our homework, but really everywhere you look around, we were surrounded by images like this.
(Smích) Předplatili jsme si spoustu časopisů, dali jsme si s tím práci, ale všude kolem nás jsme byli obklopeni obrázky, jako je tento.
EnglishAnd I'm not even talking about magazines. ~~~ I'm not talking about blogs -- and I find more new words on BoingBoing in a given week than I do Newsweek or Time.
A to ani nemluvím o časopisech, nemluvím o blozích - já najdu více nových slov na BoingBoing kterýkoliv týden než v Newsweek nebo Time.
EnglishThere may indeed be some stars - such as those who appear in magazines - who have some choice.
Ačkoli mezi nimi můžeme nalézt několik hvězd známých z časopisů, kteří mají na výběr, velká většina z nich na výběr nemá.
EnglishIf you need to print professional quality print publications, such as glossy magazines, or you need to do commercial printing, PostScript is a good choice.
Chcete-li tisknout publikace v profesionální kvalitě, například atraktivní časopisy, nebo chcete provádět komerční tisk, bude vhodné použít písma PostScript.
EnglishIt's made to feel, by magazines and other media outlets, that if you've got energy, a few bright ideas about technology, a garage, you too could start a major thing.
Časopisy a jiná média se nám snaží namluvit, že pokud máte vůli, pár bystrých nápadů ohledně technologie a garáž, můžete také odstartovat něco významného.
EnglishThis is a medieval-style dictatorship which uses western PR agencies to present its representatives as pseudo-modernising influences in glossy magazines.
Jedná se o diktaturu středověkého typu, která používá západní PR agentury k tomu, aby prezentovala své představitele v nóbl časopisech jako pseudomodernizující celebrity.
EnglishIt turns out that in Wegmans grocery stores up and down the northeast corridor, the magazine aisles range anywhere from 331 different kinds of magazines all the way up to 664.
Ukázalo se, že v obchodech s potravinami Wegmans se po celé délce severovýchodní řady rozpětí uličky s časopisy pohybuje od 331 různých druhů časopisů až po 664.
EnglishA strict ban on advertising remains: there will be no information on the radio, television or in magazines; instead, patients must actively seek out the information.
Striktní zákaz reklamy zůstává v platnosti: v rozhlase, televizi ani v časopisech nebudou žádné informace, místo toho musí pacienti dané informace sami aktivně vyhledávat.