anglicko-česko překlad pro "made up"

EN

"made up" český překlad

volume_up
made up {příd. jm.}
volume_up
made-up {příd. jm.}
EN

made up {přídavné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "made up" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWhen you step closer, you actually see that it is indeed all made up of numbers.
Když přistoupíte blíže, můžete se přesvědčit, že je opravdu všechno řízeno čísly.
EnglishIn Windows, a password can be made up of letters, numbers, symbols, and spaces.
V systému Windows může být heslo tvořeno písmeny, čísly, symboly a mezerami.
EnglishThe report is made up of 61 points and it is exhaustive but in my opinion very opaque.
Zpráva je členěná do 61 bodů, je vyčerpávající, ale řekl bych velmi nepřehledná.
EnglishSocial expenditure, which made up 28% of GDP in 2008, will rise to 31% in 2010.
Sociální výdaje, které v roce 2008 tvořily až 28 % HDP, se v roce 2010 zvýší na 31 %.
EnglishIt is made up of about 200 different types of proteins, thousands of proteins in total.
Je tvořen asi dvěmy sty různými typy bílkovin, dohromady to jsou tisíce bílkovin.
EnglishEuropean society is made up of different nations which live in particular countries.
Evropská společnost je tvořena různými národy, které žijí v určitých zemích.
EnglishHowever, I want to comment on the winding-up remarks made by Commissioner Cioloş.
Ráda bych však pronesla připomínku k poznámce o likvidaci ze strany pana komisaře Cioloşe.
EnglishAs a result, the processes can be speeded up and made more transparent.
V důsledku toho mohou být tyto postupy urychleny a mohou být transparentnější.
EnglishThe court, located in Luxembourg, is made up of judges from all the EU countries.
Soudní dvůr sídlí v Lucemburku a z každého členského státu je v něm zastoupen jeden soudce.
EnglishThe aid granted by the EU during the 2004-2007 period is made up of direct and indirect aid.
Pomoc, kterou EU udělila v období 2004-2007, se skládá z přímé a nepřímé pomoci.
EnglishThe goods vehicles drive into congestion, 80% of which is made up of cars.
Nákladní vozidla vjíždí do přetížení, 80 % z nich tvoří osobní automobily.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Zdá se mi, že jsme nyní napravili tuto křivdu a dohnali ztracený čas.
EnglishMoreover, this same watchdog is made up of elected members of the sole party in government.
Kromě toho je tentýž dozorčí orgán složen z volených členů jediné vládnoucí strany.
EnglishThese forms are completely made up of weather data or science data.
Tyto formy jsou kompletně vytvořené podle meteorologických nebo vědeckých dat.
EnglishOne hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
Před sto lety tvořilo obyvatelstvo Evropy 15 % celosvětové populace.
EnglishWe should not forget that the European Union is made up of 27 very different Member States.
Neměli bychom zapomínat, že Evropskou unii tvoří 27 velmi rozdílných členských států.
EnglishIt is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.
Je pobuřující, že existují pokusy věci ututlat, a to především zde.
EnglishThe European Union is made up of people with different backgrounds, skills and experience.
Evropskou unii tvoří lidé z odlišného prostředí, s odlišnými dovednostmi a zkušenostmi.
EnglishThe European Union is made up of States with very different standards of living.
Evropská unie se skládá ze států s velmi různou životní úrovní.
EnglishA system made up of small steps is suitable for the implementation of this policy.
K provádění této politiky se hodí systém postupných malých kroků.

Podobné překlady pro "made up" česky

made sloveso
made přídavné jméno
up předložka
Czech
up příslovce
to muck up sloveso
Czech
to ginger up sloveso
to perk up sloveso
to free up sloveso
Czech
to chirk up sloveso
to cheer up sloveso
to open up sloveso
Czech
to buck up sloveso
to jazz up sloveso
Czech
to liven up sloveso
Czech
to dam up sloveso
to draw up sloveso