anglicko-česko překlad pro "Madagascar"

EN

"Madagascar" český překlad

EN

Madagascar {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Madagascar
Madagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
Madagaskar má u moci nezákonnou vládu, kterou si lid nezvolil.
Furthermore, pressure from rebels forced the democratically elected president to leave Madagascar.
Nátlak rebelů pak donutil demokraticky zvoleného prezidenta opustit Madagaskar.
The Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
Čagoské souostroví leží uprostřed regionu Seychely-Mauricius-Madagaskar.

Příklady použití pro "Madagascar" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSadly, the portents for stability and reconciliation in Madagascar are not good.
Předzvěsti stability a usmíření na Madagaskaru nejsou bohužel dobré.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolutions on Madagascar.
Dalším bodem programu je rozprava o šesti návrzích usnesení o Madagaskaru.
EnglishIn addition to the human suffering, Madagascar's biodiversity is under threat.
Kromě utrpení lidí je ohrožena biologická rozmanitost na Madagaskaru.
EnglishA return to constitutional order is a condition for the return to normality in Madagascar.
Návrat k ústavnímu pořádku je podmínkou návratu k normalitě na Madagaskaru.
EnglishMadagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
Madagaskar má u moci nezákonnou vládu, kterou si lid nezvolil.
EnglishFurthermore, pressure from rebels forced the democratically elected president to leave Madagascar.
Nátlak rebelů pak donutil demokraticky zvoleného prezidenta opustit Madagaskar.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolutions on Madagascar.
Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Madagaskaru.
EnglishYet only 15 years ago there seems to have been the potential for Madagascar to be so different.
Ještě před pouhými 15 lety se zdálo, že Madagaskar má potenciál být jiný.
EnglishMr President, we believe that the item on Madagascar is not particularly important today.
Pane předsedo, domníváme se, že bod o Madagaskaru v současné době není nijak zvlášť naléhavý.
EnglishThe Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
Čagoské souostroví leží uprostřed regionu Seychely-Mauricius-Madagaskar.
EnglishThe illegal transitional regime headed by Andry Rajoelina is in the process of plunging Madagascar into chaos.
Nelegální přechodný režim vedený Andry Rajoelinem zavléká Madagaskar do chaosu.
EnglishThis means that Madagascar is now faced with a poverty rate of 80%.
To znamená, že Madagaskar se nyní potýká s 80% mírou chudoby.
EnglishMadagascar has been suspended from the African Union and the Southern Africa Development Community.
Madagaskaru bylo pozastaveno členství v Africké unii a v Rozvojovém společenství jižní Afriky.
EnglishMadagascar is a country with which we work closely and intensively.
Madagaskar je země, s níž spolupracujeme úzce a intenzivně.
EnglishThe only victims of the situation are, and will continue to be, the people of Madagascar, who do not need this.
Jedinými oběťmi této situace jsou a budou lidé na Madagaskaru, kteří to nepotřebují.
Englishbut what happened was that Madagascar went through a violent coup.
Stalo se ovšem, že Madagaskar prošel násilným převratem.
EnglishMadam President, in Madagascar, the incumbent president was forced to step down by popular protest.
Paní předsedající, na Madagaskaru byl úřadující prezident protestem obyvatelstva donucen odstoupit.
EnglishMadagascar's membership of the Southern Africa Development Community and the African Union has been frozen.
Bylo pozastaveno členství Madagaskaru v Rozvojovém společenství jižní Afriky a v Africké unii.
EnglishThe agreement must not entail detrimental consequences for fisheries and the population in Madagascar either.
Důsledkem dohody nemohou být škodlivé následky pro rybolov a také pro obyvatelstvo Madagaskaru.
EnglishThings have hardly changed for the people of Madagascar since the resolution in February 2010, except for the worse.
Pro madagaskarský lid se věci od posledního usnesení v únoru 2010 změnily leda k horšímu.

Synonyma (anglicky) pro "Madagascar":

Madagascar