anglicko-česko překlad pro "macroeconomic"

EN

"macroeconomic" český překlad

volume_up
macroeconomics {podstatné jméno}
EN

macroeconomic {přídavné jméno}

volume_up
1. ekonomika
macroeconomic
Macroeconomic surveillance cannot be based on a static and simplistic reference framework.
Makroekonomický dohled nemůže být založen na statickém, zjednodušujícím referenčním rámci.
My third group of points relates to how macroeconomic surveillance is conducted.
Třetí skupina mých poznámek se týká toho, jakým způsobem je prováděn makroekonomický dohled.
But we also want to include in this holistic approach macro-economic surveillance with TIF.
Do tohoto komplexního přístupu chceme však rovněž zahrnout makroekonomický dohled s TIF.

Příklady použití pro "macroeconomic" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEnforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in euro area (
Donucovací opatření k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně (
EnglishThis outlook is also reflected in the new Eurosystem staff macroeconomic projections.
Tento výhled vyjadřují také nové makroekonomické projekce odborníků Eurosystému.
EnglishI believe that this is a good instrument for avoiding macroeconomic imbalances.
Jsem přesvědčen, že to je dobrý nástroj pro předcházení makroekonomické nerovnováze.
EnglishWe must have tools to detect macro-economic imbalances among Member States.
Potřebujeme nástroje k odhalení makroekonomické nerovnováhy mezi členskými státy.
EnglishThe new regulation on macroeconomic surveillance should deal with these two problems.
Nové nařízení o makroekonomickém dohledu by tyto dva problémy mělo vyřešit.
EnglishThey are prerequisites for macroeconomic stability, growth and cohesion in the euro area.
Vytvářejí předpoklady pro makroekonomickou stabilitu, růst a soudržnost v eurozóně.
EnglishSo our proposal is not only about prudence in macro-economic aspects.
Náš návrh se tedy netýká pouze opatrnosti z hlediska makroekonomických aspektů.
EnglishMy third group of points relates to how macroeconomic surveillance is conducted.
Třetí skupina mých poznámek se týká toho, jakým způsobem je prováděn makroekonomický dohled.
EnglishGross domestic product is the best known measure of macro-economic activity.
Hrubý domácí produkt je nejznámějším měřítkem makroekonomické aktivity.
EnglishWe will also try to reinforce coordination in terms of the macro-economic imbalances.
Pokusíme se také znovu posílit koordinaci v souvislosti s makroekonomickými nerovnováhami.
EnglishI endorse Mrs Ferreira's report on the prevention and correction of macroeconomic imbalances.
Schvaluji zprávu paní Ferreirové o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy.
EnglishThis is documented by our macroeconomic calculations covering the whole of the European Union.
Vyplývá to z našich makroekonomických kalkulací, jež zahrnují celou Evropskou unii.
EnglishThis is a key to ensuring budgetary and macro-economic stability in the European Union.
To je klíčem k tomu, jak v Evropské unii zajistit rozpočtovou a makroekonomickou stabilitu.
EnglishBut we also want to include in this holistic approach macro-economic surveillance with TIF.
Do tohoto komplexního přístupu chceme však rovněž zahrnout makroekonomický dohled s TIF.
EnglishIt is the most widely known and used measure of macro-economic activity.
Je nejznámějším a nejpoužívanějším měřítkem makroekonomické činnosti.
EnglishIt will require an adequate macro-economic and financial framework to achieve its full impact.
Pro maximální využití jejího vlivu bude nutný vhodný makroekonomický a finanční rámec.
EnglishMacroeconomic surveillance cannot be based on a static and simplistic reference framework.
Makroekonomický dohled nemůže být založen na statickém, zjednodušujícím referenčním rámci.
EnglishThe macroeconomic indicators and nature of the political debate prove this.
Dokazují to makroekonomické ukazatele a povaha politické debaty.
EnglishThere are other important points, particularly on the macroeconomic side.
Jsou zde i další důležité body, zejména v makroekonomické oblasti.
EnglishGreater fiscal coordination linked to macro-economic stability is an option.
Jednou z možností je větší koordinace v daňové oblasti související s makroekonomickou stabilitou.

Synonyma (anglicky) pro "macroeconomic expert":

macroeconomic expert