anglicko-česko překlad pro "machine learning"

EN

"machine learning" český překlad

volume_up
machine learning {podstatné jméno}
EN

machine learning {podstatné jméno}

volume_up
1. technologie
As there is a machine learning algorithm in this (Applause) Thank you.
A má to taky algoritmus pro strojové učení se -- (Potlesk) Děkujeme.

Příklady použití pro "machine learning" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis is the result of computational geometry, gesture recognition, and machine learning.
Tohle je výsledek výpočetní geometrie, rozpoznávání gest a strojového učení.
EnglishAnd that mathematics is at the core of the best machine learning programs that we have now.
A matematika je v samém jádru těch nejlepších učících se programů, které teď máme.
EnglishWe're the first in the world to record babies in an MEG machine while they are learning.
Jsme první na světě, kteří zaznamenávali děti na přístroji MEG během toho, co se učily.
EnglishAnd there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
A v našem chápání strojového učení proběhla nedávno revoluce.
EnglishAs there is a machine learning algorithm in this (Applause) Thank you.
A má to taky algoritmus pro strojové učení se -- (Potlesk) Děkujeme.
EnglishAnd to do that, I'm going to tell you about a framework which is very popular in statistics and machine learning of the last 50 years called Bayesian decision theory.
K tomu používá jistou vztažnou soustavu - velmi oblíbenou ve statistice a strojovém učení posledních padesáti let - která se nazývá bayesovská teorie rozhodování.

Podobné překlady pro "machine learning" česky

learning podstatné jméno
Czech
machine přídavné jméno
machine podstatné jméno
Czech
machine tool podstatné jméno
Czech
machine gun podstatné jméno
Czech
machine engineering podstatné jméno
machine room podstatné jméno
lifelong learning
machine hour podstatné jméno
machine gunner podstatné jméno
organizational learning
reinforcement learning podstatné jméno
machine language
machine code podstatné jméno
machine plant podstatné jméno
preference learning podstatné jméno