anglicko-česko překlad pro "low-cost"

EN

"low-cost" český překlad

volume_up
low-cost {příd. jm.}
EN

low-cost {přídavné jméno}

volume_up
Turn every room into a conference room Looking for a low-cost way to get more conference rooms?
Změňtě každou místnost na konferenční Hledáte levný způsob, jak získat více konferenčních místností?

Příklady použití pro "low-cost" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAll commercialisation of low-cost nuclear power plants must also be stopped.
Veškerá komercializace nízkonákladových jaderných elektráren musí být zastavena.
EnglishHere we are talking in particular about offers from low-cost airlines.
Hovoříme zde zejména o nabídkách nízkorozpočtových leteckých společností.
EnglishLow-cost companies provide 427,000 jobs directly or indirectly.
Nízkorozpočtové společnosti poskytují buď přímo, nebo nepřímo 427 000 pracovních míst.
EnglishSo you are not talking about low cost, you are talking about ultra-low cost.
Takže nemluvíme o nízkých nákladech, ale o extrémně nízkých.
EnglishMillions of our citizens use low-cost airlines every day.
Služeb nízkonákladových leteckých společnosti využívají denně miliony našich občanů.
EnglishWhich is why, in part, donor agencies provide condoms at low or no cost.
A tak, zatímco jsem byla v Kongu, strávila jsem hodně času tím, že jsem se bavila s lidmi o kondomech.
EnglishTurn every room into a conference room Looking for a low-cost way to get more conference rooms?
Změňtě každou místnost na konferenční Hledáte levný způsob, jak získat více konferenčních místností?
EnglishEveryone knows that imports from low-cost countries are the reason for the low inflation rates of recent years.
Každý ví, že dovoz ze zemí s nízkými náklady je důvodem nízké inflace posledních let.
EnglishThe problem has not been restricted to low-cost carriers, although these have accounted for most of the failures.
Nejedná se pouze o ty nízkonákladové, ale jsou to zejména tyto společnosti.
EnglishMaking buildings more energy efficient is relatively simple, relatively low cost and relatively beneficial.
Výstavba energeticky účinnějších budov je poměrně snadná, poměrně levná a poměrně prospěšná.
EnglishThink, too, of the political impact of the powerful strike in Dacia, Romania against 'low-cost Europe'.
Pomyslete také na politický dopad mohutné stávky v rumunské Dácii proti "nízkonákladové Evropě".
EnglishWe are aware, of course, that we need a low-cost solution which is virtually free of red tape.
Jsme si samozřejmě vědomi, že musíme najít nízkonákladové řešení, které je v podstatě nedotčeno byrokracií.
EnglishThis is powered by low-cost VSAT technology, aggressively trying to reach farmers to bring them into the market.
To je urychlováno levnou VSAT technologií, což agresivně nutí farmáře, aby vstoupili na trh.
EnglishFor this, you must admit that we need safe but low-cost airlines that are affordable for everyone.
Musíte proto uznat, že potřebujeme bezpečné, ale nízkonákladové letecké společnosti, dostupné pro každého.
EnglishYou can also call landlines and mobile phones at a low cost.
Můžete také levně volat na pevné a mobilní telefony.
EnglishI mention this experience in order to emphasise that SkyEurope was not a normal low-cost airline.
Hovořím o této zkušenosti proto, abych zdůraznila, že SkyEurope nebyla standardní low cost leteckou společností.
EnglishLow-cost airlines such as Ryanair must also comply with the law and adhere to the Regulation.
Nízkonákladové letecké společnosti, jako je Ryanair, musí rovněž postupovat podle zákona a dodržovat příslušná nařízení.
EnglishLow-cost providers around the world can do it cheaper.
Levné pracovní síly ve světě dokáží pracovat levněji.
EnglishFurthermore, the rapid development of low-cost air carriers has revolutionised the supply of air transport.
Nabídka letecké dopravy byla navíc převratně změněna rychlým rozvojem nízkonákladových leteckých společností.
EnglishThe effects of economic migration from low labour cost countries to high labour cost countries are not enough.
Nestačí ani efekt ekonomické migrace ze zemí s nízkými mzdovými náklady do zemí s vysokými mzdovými náklady.

Synonyma (anglicky) pro "low-cost":

low-cost

Podobné překlady pro "low-cost" česky

cost podstatné jméno
low přídavné jméno
low příslovce
Czech
low podstatné jméno
Czech
low water podstatné jméno
Czech
low tide podstatné jméno
Czech
travel cost podstatné jméno
low down příslovce
Czech
to cost sloveso
Czech
unit cost podstatné jméno
free of cost přídavné jméno
low necline podstatné jméno
Czech
added cost podstatné jméno
economic cost podstatné jméno
implicit cost podstatné jméno
capital cost podstatné jméno
marginal external cost