EN

lounge {podstatné jméno}

volume_up
2. móda & oblékání
lounge
volume_up
oblek {m} (pánský)

Příklady použití pro "lounge" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishShe saved my life by letting me go to the bathroom in the teachers' lounge.
Zachránila mi život tím, že mě pustila na záchody pro učitele.
EnglishThis is Tootsie's Orchid Lounge in Nashville.
EnglishLet the canines of this free theme for Windows brighten your day as they lounge in the grass, fetch balls, and sun themselves by the river.
Tento bezplatný motiv pro Windows vám pozvedne náladu díky snímkům zachycujícím psy z celého světa, jak se rozvalují v trávě, aportují míčky nebo se u řeky vyhřívají na slunci.
EnglishThis new feature provides easy access to your media library over the Internet, so you can enjoy it from a coffee shop, airport lounge, friend’s place—just about anywhere, really.
Tato funkce poskytuje snadný a bezpečný přístup do knihovny médií přes Internet, takže si je můžete přehrát v kavárně, letištní hale, u kamaráda – prostě skoro všude.
EnglishBut less directly, the lack of male presence in the culture -- you've got a teachers' lounge, and they're having a conversation about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
Nebo méně na rovinu, absence mužské přítomnosti v této kultuře – představte si sborovnu, kde se odehrává konverzace o Joeym a Johnnym, kteří se porvali na hřišti.

Synonyma (anglicky) pro "lounge":

lounge