anglicko-česko překlad pro "kid"

EN

"kid" český překlad

volume_up
kid {podstatné jméno}
volume_up
kid {příd. jm.}

EN kid
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

kid
volume_up
brouček {m} [dět.]
kid (také: pup, suckling, whelp)
kid
volume_up
mrně {stř} [hovor.]
kid (také: kido)
volume_up
mrňous {m} [dět.]
kid
volume_up
prcek {m} [hovor.]
kid
volume_up
škvrně {stř} [hovor.]

2. zoologie

kid
volume_up
kůzle {stř}

3. hovorově

kid (také: baby, child, bairn)
volume_up
dítě {stř}
We've got one kid, here, having, you know, eight tablespoons of sugar a day.
Máme jedno dítě, které dostane osm polévkových lžic cukru denně.
Umar is an exceptional kid in exceptional circumstances.
Umar je vyjímečné dítě ve vyjímečných podmínkách.
Advise me -- when this kid acted up, how should I have dealt with that?"
Poraďte mi -- když se toto dítě zachovalo takto, jak bych to měl řešit?"

4. vulgárně

kid
volume_up
floutek {m} [hovor.]

Synonyma (anglicky) pro "kid":

kid

Příklady použití pro "kid" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut each bag we'd sell would provide a year's worth of school meals for one kid.
Ale každá prodaná taška by poskytla jídlo na celý rok pro jednoho školáka.
EnglishTake it apart with your kid, or send him to my school and we'll take it apart with them.
Rozeberte jej se svým dítětem nebo jej pošlete do mé školy a my jej rozebereme.
EnglishStarted out with my then four-year-old: "Oh, should buy the kid some Lego.
Potkalo mě to, když synovi byly čtyři. ~~~ „Měl bych mu koupit nějaký Lego.
EnglishThe stuff that I was lucky and begging for to get when I was a kid is now ubiquitous.
Věci, o něž jsem musel prosit a měl štěstí, že je dostal, jsou teď běžné.
EnglishHere is a plant called Kevin, or maybe it's a plant belonging to a kid called Kevin.
Toto je rostlina, která se jmenuje Kevin, anebo to možná je rostlina, která patří Kevinovi.
EnglishNow that's a nice car for a 20-something year-old kid in St. Petersburg.
To je docela dobré auto na kluka z Petrohradu, který má něco přes dvacet.
EnglishAnd in 1976, that was sort of an anomaly, to be a 10-year-old kid that had access to a camera.
V roce 1976 to bylo něco nenormálního, aby desetiletý kluk měl přístup ke kameře.
EnglishFinancial markets currently owe less to Adam Smith than to the Cincinnati Kid.
Finanční trhy v současné době vděčí méně skotskému ekonomovi Adamu Smithovi než Cincinnati Kidovi.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
A tak si rodiče řekli: "10 šekelů za pozdní vyzvednutí dítěte?
EnglishMy little five-year-old kid neighbor comes running in, and he says, "Rags, Rags.
Pětiletý kluk od vedle za mnou přiběhl a říká: "Ragi, Ragi.
EnglishIt's the dumb kid, the troublemaker, the one who never does his homework.
Je to hloupé dítko, potížista, ten, co nikdy nedělá domácí úkol.
EnglishThe emergency room ascertained that the kid had no alcohol in his blood.
Na pohotovosti potvrdili, že děcko nemá žádný alkohol v krvi.
EnglishBut let us not kid ourselves that we share values with this fundamentalist and medieval regime.
Ale nedělejme si legraci, že sdílíme hodnoty s tímto fundamentalistickým a středověkým režimem.
EnglishNow, when I was a young kid I didn't know my thinking was different.
Když jsem byla mladá, nevěděla jsem, že mé myšlení je odlišné.
EnglishAs a kid I saw him come over to me with radios and telephones and all sorts of things.
Jako dítěti mi nosil rádia, telefony a nejrůznější věci.
EnglishRemember when you were a kid, and you had to step on every line?
Vzpomínáte si, jak jste jako děti museli šlápnout na každou čáru?
EnglishIt should also be a warning to the naive people who think Iran can be handled with kid gloves.
To by mělo být i varováním naivním lidem, kteří si myslí, že s Íránem třeba zacházet v rukavičkách.
EnglishAnd I was, as a kid, constantly drawing comic books, and so on.
Jako kluk jsem neustále kreslil komiksové sešity a takové věci.
EnglishAnd I remember watching a kid playing on a car stop.
Pamatuji si, že jsem sledoval chlapce, jak si hraje na zarážce pod kola.
Englishmaybe, to respect someone, or maybe -- in India I don't need to teach a kid that this means "four runs" in cricket.
Nebo třeba v Indii nemusíme děti učit, že toto znamená v kriketu "čtyři body".